Specjalista ds. Controllingu

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna

Zawiercie

17 dni temu

Odlewnia Zawiercie S.A
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Controllingu
miejsce pracy: Zawiercie
Opis stanowiska pracy:
 • raportowanie wyników finansowych i operacyjnych Spółki,
 • organizowanie, nadzór i współudział w tworzeniu rocznego budżetu oraz prognoz okresowych Spółki,
 • monitoring realizacji budżetu oraz analiza odchyleń,
 • raportowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) produkcji,
 • sporządzanie raportów z bieżącej działalności Spółki na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne,
 • wykonywanie innych analiz ad-hoc,
 • bieżące wsparcie dla dyrektora finansowego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe - ekonomia, finanse lub pokrewne,
 • doświadczenie w Dziale Controllingu w organizacjach o profilu produkcyjnym ok. 2 lata,
 • praktyczna wiedza w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej (sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetu, kontrola kosztów, umiejętność oceny ryzyka, analizy odchyleń),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość MS OFFICE, w szczególności EXCEL,
 • gruntowna wiedza z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • sumienność, dokładność, terminowość oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • wysokie zdolności analityczne i komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • zdolności komunikacyjnych w zarządzaniu relacjami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej i systematycznie rozwijającej się grupie, posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia oraz poszerzania kompetencji.
Jednocześnie, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Odlewnia Zawiercie S.A. z siedzibą w Zawierciu. Składający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Udostępnienie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej w procesie rekrutacji, znajdującej się na naszej stronie w zakładce: MENU /POLITYKA RODO

Poznaj

Odlewnia Zawiercie S.A.

Odlewnia Zawiercie S.A. w Zawierciu produkujełączniki z żeliwa ciągliwego oraz odlewy maszynowe wykonywane na indywidualne zamówienia Klientów z różnego rodzaju żeliw.

Specjalista ds. Controllingu to osoba, która uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroluje jego realizację. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego, monitorowanie wykonania budżetu, sporządzanie analiz ekonomicznych, ocenianie sytuacji finansowej, współpracuje z innymi działami w zakresie analiz ...
Praca Specjalista ds. Controllingu