Specjalista ds. Digital Marketingu

BIOFARM Sp. z o.o.

Poznań

368 dni temu

Biofarm Sp. z o.o. polska firma farmaceutyczna o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Digital Marketingu
Miejsce pracy: Poznań
Dlaczego warto do nas dołączyć?
 • Prywatna opieka medyczna
 • Umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Rozwój pracownika
 • Karty podarunkowe
 • Narzędzia pracy
Jeśli jesteś osobą, która:
 • szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,
 • jest kreatywna, myśli w sposób nieszablonowy i jest otwarta na wyzwania,
 • działa szybko i skutecznie,
 • stawia sobie ambitne cele i je realizuje,
 • ma łatwość przyswajania wiedzy,
 • potrafi efektywnie planować swoją pracę,
a ponadto posiada:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane z obszaru marketingu),
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • praktyczną znajomość Marketingu Internetowego (Google Analytics, Google Adwords, remarketing, programy afiliacyjne, programmatic, mailingi, kampanie displayowe, sprzedaż przez social media, itd.) oraz wiedzę z zakresu SEO, SEM,
 • doświadczenie w prowadzeniu fan page i kampanii reklamowych w Social Media,
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów video, landing pages, displaye, mailingi, etc.
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego.

 

DOŁĄCZ DO NAS!
Będziesz odpowiadać za:
 • przygotowanie strategii, budżetu, oraz kalendarza działań digital,
 • zarządzanie kampaniami na wszystkich etapach: od przygotowania materiałów komunikacji po przeprowadzenie kampanii, raport podsumowujący, rozliczenie KPI i wnioski zarządcze,
 • analizę efektywności prowadzonych działań, analizę KPI, stałe poszukiwanie możliwości optymalizacji, rekomendacje,
 • nawiązanie współpracy i prowadzenie aktywności promocyjnych poprzez internetowe kanały sprzedaży produktów firmy,
 • zarządzanie treściami na stronach internetowych i dbanie o profesjonalny wizerunek firmy w Internecie,
 • przygotowywanie i prowadzenie newsletterów oraz kampanii mailingowych,
 • samodzielne pozycjonowanie oraz optymalizację stron internetowych,
 • monitorowanie i analizowanie działań konkurencji,
 • wybór i stałą współpracę z partnerami biznesowymi (agencjami digitalowymi, domami mediowymi, podwykonawcami).
Prosimy o dołączenie klauzuli (Kliknij aby wyświetlić)
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej: „Biofarm”). Kontakt z Biofarm jest możliwy pod adresem Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań lub adresem e-mail bezpieczenstwo@biofarm.pl. Dane osobowe kandydatów wskazane w art. 22¹§ 1 Kodeksu pracy tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), tj. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na dane stanowisko. Natomiast inne niż wymienione wyżej dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Biofarm będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biofarm w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu danej rekrutacji oraz sześć miesięcy po jego zakończeniu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli wyraziła Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biofarm, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres następnych dwunastu miesięcy po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym procesie rekrutacji prowadzonym przez Biofarm. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie wynikającym z art. 22¹§ 1 Kodeksu pracy niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Marketingu 
Specjalista ds. Marketingu to osoba, która planuje, koordynuje i kontroluje wszystkie działania marketingowe przedsiębiorstwa. Do głównych zadań pracownika tego należy, m.in.: analizowanie efektywności trade marketingowej i wyników sprzedaży w firmie, planowanie i realizacja kampanii PR dla głównych marek firmy, planowanie i realizacja założenia komunikacji z klientami (w tym aktualizacja stron internetowych) ...
Praca Specjalista ds. Marketingu