Specjalista ds. dostaw i zużycia ciepła

Politechnika Wrocławska

Wrocław

62 dni temu

Dział Infrastruktury Technicznej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. dostaw i zużycia ciepła
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: Spec-dostawy/04/2020
Opis stanowiska:


Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad eksploatacją uczelnianych sieci, instalacji i urządzeń cieplnych z grupy 2 i 3.

 

Zakres obowiązków:
 • kontakty z dostawcami ciepła,
 • współuczestniczenie w wydawaniu technicznych warunków przyłączenia i uzgadnianie projektów związane z instalacjami c.o. i c.w.u.,
 • bieżąca kontrola dostaw ciepła, archiwizacja i analiza danych z monitoringów: węzłów cieplnych, pomiarów temperatury wewnętrznej i innych parametrów na potrzeby optymalizacji dostaw ciepła do budynków,
 • optymalizacja dostaw ciepła do budynków: urealnienie rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego na poszczególne budynki, weryfikacja krzywej grzania na potrzeby każdego budynku indywidualnie, kontynuowania wdrożenia ogrzewania dyżurnego,
 • objęcie monitoringiem wszystkich budynków we wskazania temperatur wew. pomieszczeń i innymi parametrami – niezbędne do optymalizacji dostaw ciepła do budynków,
 • przedkładanie w wytycznych do projektu modernizacji instalacji c.o. rzeczywiste zapotrzebowanie cieplne a nie zapotrzebowanie cieplne wynikające z istniejącej dokumentacji projektowej - skutkuje mniejszymi nakładami inwestycyjnymi,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu w wersji elektronicznej skróconej dokumentacji dla każdego budynku z osobna w zakresie pozyskania istotnych dokumentów z dokumentacji powykonawczej, a w przypadku braku, jej inwentaryzacja: zapotrzebowanie cieplne, przepływy po stronie instalacyjnej, schemat instalacji c.o., c.w.u., c.t. za węzłem cieplnym w pomieszczeniu węzła cieplnego, rzuty poszczególnych kondygnacji, rozwinięcie instalacji itp., które będą dostępne na serwerze dla pracowników DIT,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu zasadniczej dokumentacji (wersja szersza jak skrócona) na potrzeby c.o., c.w.u. w wersji elektronicznej na każdy budynek osobno. Każdy budynek będzie dysponował dokumentacją poszczególnych instalacji wyodrębnionej w katalogi: instalacja c.o., instalacja c.w.u., instalacja zimnej wody itd. która byłaby dostępna na serwerze dla pracowników DIT.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w grupie urządzeń 2,
 • praktyczna znajomość prawa energetycznego; wymagań bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • kreatywność, komunikatywność i zaangażowanie w realizację zadań.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poznaj

Politechnika Wrocławska

Specjalista ds. technicznych to osoba posiadająca szeroką wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na obsługę oraz wsparcie dla całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania danej instytucji lub firmy. Odpowiada on za utrzymanie placówek, budynków czy urządzeń oraz reagowanie w sytuacjach, gdy wymagają one interwencji awaryjnych i naprawczych. Jego zadaniem jest utrzymanie pełnej sprawności i gotowości ...
Praca Specjalista ds. technicznych