Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Warszawa

57 dni temu

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną. Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowisko:

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • dekretacja i weryfikowanie faktur,
 • księgowanie faktur,
 • weryfikacja i kontrola rozrachunków,
 • kontrola sald,
 • kontrola formalno-podatkowa faktur,
 • księgowość gospodarki magazynowej,
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych (CIT, VAT),
 • rozliczanie RMK,
 • rozliczanie i księgowanie delegacji służbowych krajowych,
 • wprowadzanie wyciągów bankowych i raportów kasowych.
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności Rachunkowość i Finanse,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w księgowości,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz komputerowych, programów księgowych typu ERP (mile widziana znajomość programu Symfonia FORTE).
 • umiejętność planowania zadań, ustalania hierarchii ważności,
 • umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów.
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
 • umiejętność wypowiadania się w jasny i precyzyjny sposób, skutecznej komunikacji na piśmie.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • prace w stabilnym, państwowym zakładzie,
 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji i doświadczeń,
 • dofinansowany pakiet medyczny.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższych oświadczeń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Finansowo-Księgowych.
1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON 142732693, (dalej: Administrator).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igb.mazovia.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba że taki obowiązek będzie wynikał wprost z przepisów prawa. Dane mogą jednak być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Księgowości

Specjalista do spraw księgowości jest osobą zaangażowaną w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, kontroluje prowadzone przez firmę operacje finansowe pod kątem ich poprawnego księgowania. Specjalista ds. księgowości jest jednym z członków zespołu, powołanego do organizowania księgowości instytucji lub firmy, ze swoich ...
Specjalista ds. Księgowości Praca Specjalista ds. Księgowości

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (818)
Wałbrzych (56)
Legnica (99)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (250)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (224)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (930)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (60)
Mazowieckie:
Warszawa (2218)
Radom (169)
Płock (93)
Opolskie:
Opole (257)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (151)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (45)
Łomża (37)
Pomorskie:
Gdańsk (492)
Gdynia (201)
Słupsk (71)
Śląskie:
Katowice (559)
Częstochowa (152)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (177)
Elbląg (122)
Ełk (66)
Wielkopolskie:
Poznań (645)
Kalisz (74)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (344)
Koszalin (84)
Kołobrzeg (42)
Auchan (179)
Tesco (122)
Inditex (36)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (16)
STRABAG (12)
ABB (37)
Accenture (147)
Carrefour (147)
PKO BP (347)
PwC (38)
KPMG (29)
Orange (20)
IKEA (25)
Budimex (54)

Rekrutują z Praca.pl