Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. HR / Specjalista ds. rekrutacji
Dobry Hotel
Gdańsk
specjalista (mid)
78 dni temu

Sieć hoteli Dobry Hotel, zarządzająca 12 hotelami i 2 restauracjami, do Centrali w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

 

Specjalista ds. HR / Specjalista ds. rekrutacji

aktualne miejsce pracy: Gdańsk,

planowo od października 2021 r. przeprowadzka do nowego biura w Gdyni

 

Twój zakres obowiązków:
 • Aktywne poszukiwanie odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska pracy;
 • Prowadzenie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do realizacji bieżących potrzeb rekrutacyjnych;
 • Selekcja kandydatów oraz prowadzenie wstępnych rozmów rekrutacyjnych z kandydatami;
 • Realizowaniu bieżących zadań związanych z prowadzonymi procesami;
 • Budowanie pozytywnych relacji z kandydatami i zapewnianie najwyższego poziomu jakości procesów rekrutacyjnych;
 • Stała współpraca z menadżerami w hotelach oraz w innych działach;
 • Inne zadania zlecone przez przełożonego.

 

Od kandydatów oczekujemy:
 • Minimum roczne doświadczenie na podobnych stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe - ewentualnie 4/5 rok studiów magisterskich;
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • ....ale najważniejsze będzie Twoje zaangażowanie i chęć rozwoju!
Co możemy zaoferować:
 • Możliwość zatrudnienia w dowolnej, wygodnej dla Ciebie formie;
 • Możliwość podjęcia pracy od zaraz;
 • Przyjazną i otwartą atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju;
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia PZU;
 • Firmowy program rabatowy, zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne w całej Polsce;
 • Możliwość korzystania z atrakcyjnych zniżek na studia w Wyższej Szkole Bankowej;
 • Dodatkowe bonusy w postaci firmowych programu: „Rekomenduj i Zarabiaj”.

ZAPRASZAMY! Miło nam będzie powitać Cię w naszym zespole!

 

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Sopocie (81-762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360212, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851455878, REGON 221 05 19 40.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: rodo[at]dobryhotel.com. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poznaj

Dobry Hotel

DOBRY HOTEL

Specjalizujemy się w zarządzaniu obiektami hotelarsko – gastronomicznymi oraz oferujemy usługi consultingowe w obszarze tej branży. Działania zarządcze hoteli funkcjonujących obejmują ich kompleksowe prowadzenie, mające na celu uzyskanie jak największych przychodów, wynikających z kierowania obiektami, a nowo powstających – wszystkie czynności związane z otwarciem.

Grupa Dobry Hotel została wybrana, jako jeden z trzech operatorów hotelowych, partnerem franczyzowym Marriota dla przyszłych inwestycji. Grupa będzie mogła zarządzać obiektami sieci Marriot lub je dzierżawić. Marriot chce rozwijać w Polsce marki takie jak Moxy, AC Hotels by Marriot, Residence by Marriot oraz Courtyard by Marriot.

Podobne oferty