Specjalista ds. informatyki

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Wrocław

20 dni temu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. informatyki
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • Wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia lub wykształcenie wyższe i 3 lata doświadczenia;
 • Ogólna wiedza z informatyki, w tym z sieci komputerowych, aplikacji, baz danych;
 • Ogólna wiedza z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Doświadczenie w administrowaniu siecią i systemami informatycznymi;
 • Doświadczenie w utrzymaniu usług systemów Linux, Windows Server (AD, GPO), bazy danych;
 • Znajomość SQL;
 • Znajomość podstawowych protokołów i usług sieciowych (tcp/udp, icmp, dhcp, dns);
 • Umiejętność wykonywania diagnostyki sieciowej i rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność diagnozy sprzętu komputerowego;
 • Praktyczne umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych i systemów IT;
 • Umiejętności analizy zagadnień i proponowania rozwiązań;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętność tworzenia skryptów i analizy algorytmów;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną oraz podstawową komunikację.
Opis stanowiska:
 • Obsługa zgłoszeń w systemie helpdesk;
 • Wsparcie techniczne użytkowników systemów informatycznych;
 • Utrzymanie wybranych procesów zapewniających ciągłość działania systemów teleinformatycznych, w tym sieci i serwerów;
 • Administrowanie usługami sieciowymi opartymi o systemy Linux i Windows Server;
 • Administracja usługami systemów bazodanowych;
 • Udział w rozwoju i wdrożeniach systemów informatycznych;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji i szkoleń stanowiskowych.
Oferujemy:
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Poznaj

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.