Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Obiektów

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Zielonka

1 dzień temu

Ogłoszenie numer: 3333972, z dnia 2020-06-03

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

 • rozpoznania i walki radioelektronicznej
 • dowodzenia i łączności
 • obrony powietrznej
 • elektroniki specjalnej

poszukują do prężnie rozwijającego się zespołu kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Inwestycji i Utrzymania Obiektów

Miejsce pracy: mazowieckie / Zielonka

 

Opis stanowiska

 • Koordynacja inwestycji prowadzonych na terenie Spółki, w tym inwestycji realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • Czynny udział w spotkaniach i tele/videokonferencjach na etapach planowania i realizacji inwestycji,
 • Współpraca z projektantem, generalnym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz organami administracji publicznej w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych,
 • Ocena możliwości wykorzystania istniejących zasobów infrastrukturalnych Spółki na potrzeby nowych projektów,
 • Udział w określeniu założeń technicznych na etapie przygotowania koncepcji realizacji inwestycji,
 • Udział w przygotowaniu szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia lub umowy w ramach prac remontowych lub inwestycyjnych,
 • Nadzorowanie zawartych umów,
 • Uczestnictwo w komisjach rozpatrywania ofert prowadzących do wyboru wykonawcy,
 • Współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Spółki,
 • Udział w rozliczaniu wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych – odbiory końcowe,
 • Prowadzenie harmonogramu przeglądów okresowych i gwarancyjnych systemów i urządzeń związanych z obsługą infrastruktury,
 • Współuczestnictwo w pisaniu procedur i instrukcji,
 • Reprezentowanie Spółki w ramach prowadzonych projektów,
 • Praca z dokumentami norm jakościowych ISO, AQAP, AS, ITAR.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, architektury lub pokrewne (min. inżynier),
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie umożliwiającym czynny udział
  w spotkaniach z partnerem zagranicznym (telekonferencję, spotkania, korespondencja email),
 • Praktyka min. rok na stanowisku związanym z inwestycjami lub utrzymaniem obiektów,
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, czytaniem rysunków technicznych oraz projektów obiektów,
 • Znajomość obszaru współpracy podmiotów gospodarczych z organami administracji publicznej
  w zakresie wymaganych ekspertyz, opinii, uzgodnień, zgłoszeń i zezwoleń na budowę,
 • Umiejętność wyrażania opinii, analizy umów, samodzielnego opracowywania dokumentów,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowiska Office oraz CAD.

Dodatkowe wymagania pożądane:

 • Zdolność szybkiego uczenia się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność, rzetelność,
 • Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie,
 • Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ".

 

Proszę o umieszczenie w treści dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………… prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

- rozpoznania i walki radioelektronicznej,
- dowodzenia i łączności,
- obrony powietrznej,
- elektroniki specjalnej

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier