Praca Halinów najnowsze oferty pracy

Brak ofert

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.

Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca mazowieckie najnowsze oferty pracy

Praca w Halinowie

Halinów to mała miejscowość w województwie mazowieckim. Jest jednym z pięciu miast w powiecie mińskim i stanowi część aglomeracji warszawskiej. Bliskie sąsiedztwo stolicy kraju to istotny czynnik rozwoju Halinowa jako ośrodka mieszkaniowego oraz usługowo-produkcyjnego.

Już na przełomie XIX i XX w. w Halinowie zaczęto budować drewniane letniskowe domki, a sama miejscowość miała być jednym z podwarszawskich miast-ogrodów. Prawa miejskie Halinów uzyskał w 2001 r. Tym samym jest jednym z najmłodszych miast w województwie i w kraju.

To nieduża, spokojna miejscowość na obrzeżach metropolii. W jakich branżach dostępna jest praca w Halinowie? Czy powiat miński boryka się z dużym bezrobociem, czy może to dobry kierunek np. migracji zarobkowej dla osób poszukujących pracy w województwie mazowieckim?

Halinów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto zajmuje obszar 2,8 kilometra kwadratowego, liczy 3,7 tys. mieszkańców. Halinów jest centralnym ośrodkiem administracyjnym miejsko-wiejskiej gminy złożonej z 22 sołectw. Gmina Halinów rozciąga się na terenie 64 kilometrów kwadratowych i zamieszkuje ją ponad 15 tys. osób.

Miasteczko pełni funkcję miejscowości letniskowej, chętnie wybieranej zwłaszcza przez miłośników jazdy konnej, agroturystyki czy wędkarstwa – ze względu na rozległe stawy rybne.

Halinów koło Warszawy leży w centralnej części województwa. Od granic stolicy miasto oddziela ok. 10 km. Cała gmina to obszar dobrze skomunikowany, zarówno w skali lokalnej, jak i międzyregionalnej. Położenie przy transeuropejskich szlakach pozytywnie wpływa na potencjał inwestycyjny Halinowa. Tuż za granicami miasta, w miejscowości Stary Konik przecinają się autostrada A2 (będąca fragmentem międzynarodowej trasy E30) i droga krajowa nr 2, a układ komunikacyjny uzupełniają dwie drogi wojewódzkie (DW nr 721 i DW nr 637) oraz linia kolejowa E-20.

Rynek pracy, oferty pracy – Halinów

Halinów i centrum Warszawy dzieli 27 kilometrów, a pokonanie całej trasy samochodem zajmuje niecałe 40 minut. Taka odległość umożliwia mieszkańcom Halinowa korzystanie ze stołecznego rynku pracy, usług wyższego rzędu, niedostępnych w małych miasteczkach. Nic więc dziwnego, że spora część halinowian decyduje się na pracę z dojazdem do Warszawy. A jakie szanse na zawodowy rozwój stwarza sam Halinów?

W mieście działa niewiele, bowiem 448 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, stan na 30.112020 r.), wśród nich 15 podmiotów małych, zatrudniających od 10 do 49 osób i 1 średni – z kadrą w przedziale 50-249 pracujących. Pozostałe jednostki to samozatrudnieni bądź podmioty do 9 pracujących.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest natomiast 1969 podmiotów, w tym 1922 mikro-, 44 małe i 3 średnie. 98,3% ogółu to firmy prywatne. W strukturze branżowej widać przewagę firm zajmujących się handlem, naprawą pojazdów, budownictwem, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz przetwórstwem przemysłowym.

Największe z tutejszych zakładów reprezentują branże meblarską, tworzyw sztucznych, artykułów gospodarstwa domowego i produkcji opakowań. Rozwinięte jest także przetwórstwo spożywcze (w gminie działają zakłady mięsne, piekarnia, producent napojów i inne).

Obserwując wskaźnik bezrobocia, rynek pracy w województwie mazowieckim można uznać za silnie zróżnicowany. Najniższa stopa bezrobocia jest w Warszawie – 1,8%, najwyższa w powiecie szydłowieckim – 24% (dane GUS na listopad 2020 r.). Dla porównania – średnia wartość stopy bezrobocia dla kraju to 6,1%, dla województwa – 5,1%.

Wskaźnik dla powiatu mińskiego oscyluje wokół średniej krajowej i jest nieznacznie wyższy niż średnia wojewódzka. W styczniu 2020 r. wyniósł on 5,1% (przy stopie dla województwa na poziomie 4,6%, dla kraju 5,5%), w listopadzie nieco przekroczył średnią krajową – 6,5%.

Bezrobotni mieszkańcy powiatu mińskiego po pomoc w aktywizacji zawodowej, znalezieniu pracy mogą zgłaszać się do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 
ul. Przemysłowa 4
05-300 Mińsk Mazowiecki.

Na koniec listopada 2020 r. w urzędzie zarejestrowanych było 3277 osób z całego powiatu. 2689 osób uznano za będące w trudnej sytuacji na rynku pracy. Spośród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne długotrwale – łącznie 1491 osób. W rejestrze PUP znajduje się również ponad 800 bezrobotnych powyżej 65. roku życia i ludzi młodych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Szukaj pracy w mieście