Praca Halinów

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 311

Praca w Halinowie

Halinów to mała miejscowość w województwie mazowieckim. Jest jednym z pięciu miast w powiecie mińskim i stanowi część aglomeracji warszawskiej. Bliskie sąsiedztwo stolicy kraju to istotny czynnik rozwoju Halinowa jako ośrodka mieszkaniowego oraz usługowo-produkcyjnego.

Już na przełomie XIX i XX w. w Halinowie zaczęto budować drewniane letniskowe domki, a sama miejscowość miała być jednym z podwarszawskich miast-ogrodów. Prawa miejskie Halinów uzyskał w 2001 r. Tym samym jest jednym z najmłodszych miast w województwie i w kraju.

To nieduża, spokojna miejscowość na obrzeżach metropolii. W jakich branżach dostępna jest praca w Halinowie? Czy powiat miński boryka się z dużym bezrobociem, czy może to dobry kierunek np. migracji zarobkowej dla osób poszukujących pracy w województwie mazowieckim?

Halinów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto zajmuje obszar 2,8 kilometra kwadratowego, liczy 3,7 tys. mieszkańców. Halinów jest centralnym ośrodkiem administracyjnym miejsko-wiejskiej gminy złożonej z 22 sołectw. Gmina Halinów rozciąga się na terenie 64 kilometrów kwadratowych i zamieszkuje ją ponad 15 tys. osób.

Miasteczko pełni funkcję miejscowości letniskowej, chętnie wybieranej zwłaszcza przez miłośników jazdy konnej, agroturystyki czy wędkarstwa – ze względu na rozległe stawy rybne.

Halinów koło Warszawy leży w centralnej części województwa. Od granic stolicy miasto oddziela ok. 10 km. Cała gmina to obszar dobrze skomunikowany, zarówno w skali lokalnej, jak i międzyregionalnej. Położenie przy transeuropejskich szlakach pozytywnie wpływa na potencjał inwestycyjny Halinowa. Tuż za granicami miasta, w miejscowości Stary Konik przecinają się autostrada A2 (będąca fragmentem międzynarodowej trasy E30) i droga krajowa nr 2, a układ komunikacyjny uzupełniają dwie drogi wojewódzkie (DW nr 721 i DW nr 637) oraz linia kolejowa E-20.

Rynek pracy, oferty pracy – Halinów

Halinów i centrum Warszawy dzieli 27 kilometrów, a pokonanie całej trasy samochodem zajmuje niecałe 40 minut. Taka odległość umożliwia mieszkańcom Halinowa korzystanie ze stołecznego rynku pracy, usług wyższego rzędu, niedostępnych w małych miasteczkach. Nic więc dziwnego, że spora część halinowian decyduje się na pracę z dojazdem do Warszawy. A jakie szanse na zawodowy rozwój stwarza sam Halinów?

W mieście działa niewiele, bowiem 448 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, stan na 30.112020 r.), wśród nich 15 podmiotów małych, zatrudniających od 10 do 49 osób i 1 średni – z kadrą w przedziale 50-249 pracujących. Pozostałe jednostki to samozatrudnieni bądź podmioty do 9 pracujących.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest natomiast 1969 podmiotów, w tym 1922 mikro-, 44 małe i 3 średnie. 98,3% ogółu to firmy prywatne. W strukturze branżowej widać przewagę firm zajmujących się handlem, naprawą pojazdów, budownictwem, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz przetwórstwem przemysłowym.

Największe z tutejszych zakładów reprezentują branże meblarską, tworzyw sztucznych, artykułów gospodarstwa domowego i produkcji opakowań. Rozwinięte jest także przetwórstwo spożywcze (w gminie działają zakłady mięsne, piekarnia, producent napojów i inne).

Obserwując wskaźnik bezrobocia, rynek pracy w województwie mazowieckim można uznać za silnie zróżnicowany. Najniższa stopa bezrobocia jest w Warszawie – 1,8%, najwyższa w powiecie szydłowieckim – 24% (dane GUS na listopad 2020 r.). Dla porównania – średnia wartość stopy bezrobocia dla kraju to 6,1%, dla województwa – 5,1%.

Wskaźnik dla powiatu mińskiego oscyluje wokół średniej krajowej i jest nieznacznie wyższy niż średnia wojewódzka. W styczniu 2020 r. wyniósł on 5,1% (przy stopie dla województwa na poziomie 4,6%, dla kraju 5,5%), w listopadzie nieco przekroczył średnią krajową – 6,5%.

Bezrobotni mieszkańcy powiatu mińskiego po pomoc w aktywizacji zawodowej, znalezieniu pracy mogą zgłaszać się do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 
ul. Przemysłowa 4
05-300 Mińsk Mazowiecki.

Na koniec listopada 2020 r. w urzędzie zarejestrowanych było 3277 osób z całego powiatu. 2689 osób uznano za będące w trudnej sytuacji na rynku pracy. Spośród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne długotrwale – łącznie 1491 osób. W rejestrze PUP znajduje się również ponad 800 bezrobotnych powyżej 65. roku życia i ludzi młodych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.