Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista / Specjalistka HR

  Bank Pocztowy S.A.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Bieżące wsparcie menedżerów w realizacji polityki personalnej. Doradztwo w zakresie prawa pracy, narzędzi HR i efektywnych metod komunikacji. Koordynowanie projektów HR, w tym zarządzanie zastępowalnością, a także opracowywanie planów retencji i sukcesji....
 • Specjalista ds. kadr i płac

  ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Pracując jako Specjalista ds. kadr i płac będziesz odpowiedzialny za cały proces związany zarówno z administracją kadrową jak i naliczaniem wynagrodzeń. Dbałość o terminową i poprawną realizacją zadań oraz bezpośredni kontakt z managerami to nasze główne cele, które wspólnie...
 • Specjalistka / Specjalista ds. kadr i płac

  Abramis Sp. z o.o.   Łomianki, ul. Łąkowa 52a    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat   7 000 - 8 500 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Zakres obowiązków: sporządzanie list płac dla pracowników; rozliczanie umów cywilno-prawnych; prowadzenie administracji personalnej; sporządzanie dokumentacji dla ZUS, PDOF, GUS; ewidencja i rozliczanie czasu pracy; sporządzanie raportów i analiz kadrowo – płacowych;
 • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Obsługi Kadrowo-Płacowej

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: kompleksową obsługę kadrowo-płacowa Pracowników spółki, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Pracowników spółki, prowadzenie umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi, udział w procesie digitalizacji akt osobowych Pracowników spółki.
 • Specjalista ds. HR (kadry i płace)

  Fraikin Polska Sp. z o.o.   Warszawa, Ursynów    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Twardy HR (obsługa kadrowo-płacowa) - 80% czasu pracy tj.: współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie przygotowywania danych do wynagrodzeń oraz weryfikacja ich prawidłowości i nadzór nad danymi mającymi wpływ na wyliczenie wynagrodzeń. przygotowywanie umów i...
 • Administrator kadrowo - płacowy

  Praca.pl Sp. z o.o.   Łomianki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  8 dni
  Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie list płac; Obsługa umów cywilnoprawnych; Zarządzanie kadrami; Dokumentacja i rozliczenia z ZUS i urzędami; Ewidencjonowanie i kalkulacja czasu pracy; Tworzenie raportów kadrowo-płacowych;
 • Specjalista do działu kadr i płac

  MPM agd S.A.   Milanówek    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Prowadzenie i weryfikacja ewidencji czasu pracy Administrowanie urlopami pracowniczymi i zwolnieniami lekarskimi Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa Naliczanie obciążeń publiczno-prawnych, w tym...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Płac

  Contract Administration Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  6 godz.
  Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie niestandardowych i bardziej skomplikowanych usług płacowych i procesów dla klientów, Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy; Sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US,...
 • Asystent / Asystentka ds. Personalnych

  Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Branickiego 17    praca hybrydowa / stacjonarna
  młodszy specjalista (junior) / asystent  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Będziesz odpowiedzialny/a za: obsługę personalną pracowników Szpitala Medicover, przygotowywanie prezentacji i innych dokumentów personalnych, koordynowanie planów szkoleniowych dla pracowników - organizacja szkoleń, aktualizację oraz umieszczanie informacji w wewnętrznym intranecie,...
 • Młodszy Specjalista ds. Planowania w Pionie Szpitali

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  11 godz.
  Twoją rolą będzie: Efektywne zarządzanie grafikami personelu medycznego w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności do usług medycznych; Weryfikowanie niewykorzystanych godzin i potencjału personelu i gabinetów medycznych; Przyjmowanie zgłoszeń o nieobecnościach personelu medycznego i...
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. kadr i płac

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
Warszawa, Śródmieście, ul. Żurawia 32/34
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
46 dni temu
Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Warszawa, Śródmieście, ul. Żurawia 32/34
Dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. płacowo-kadrowych.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: pełny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
 • Terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie list wypłat z tytułu listy płac, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń do właściwych banków i przelewów potrąceń wynikających z listy płac, umów zleceń i umów o dzieło
 • Współpraca z pracownikami księgowości w zakresie spraw objętych działaniem księgowości
 • Sporządzanie wydruku z programu komputerowego zestawień dotyczących naliczonych składek ZUS, potrąceń i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Biura oraz osób, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia
 • Sporządzanie, kompletowanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do dokonywania przez ZUS wypłat zasiłków
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z urzędami skarbowymi dotyczących Biura i pracowników Biura
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych zgodnie z wykazem przygotowywanym przez dyrektora Biura PKA
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Biura PKA, ich akt osobowych i komputerowego systemu kadrowej bazy danych
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów płacowych kadrowych do archiwum zakładowego
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych (preferowany kierunek: Finanse i Rachunkowość)
 • dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatkowych, prawa pracy
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku 
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Office 365)
 • preferowana znajomość programu Symfonia, Płatnik
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność i skuteczność w komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywanych działaniach
 • zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu
 • kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.pka.edu.pl
Wymagania dodatkowe/pożądane:
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanych zadań
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 17 marca 2024 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie "ogłoszenie o pracę"). Dopuszcza się możliwość złożenia aplikacji za pośrednictwem aplikuj szybko.

 

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się pod przyciskiem.

 

Poznaj

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

PKA wspiera jakość kształcenia

Zadania realizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niezmiennym celem podejmowanych działań pozostaje dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, przede wszystkim poprzez wspieranie uczelni w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz budowania kultury jakości. Zgodnie z misją Komisji podejmowane przez nią działania mają na celu zapewnienie absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz zwiększenie konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Podobne oferty

 • Specjalista / Specjalistka HR

  Bank Pocztowy S.A.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Bieżące wsparcie menedżerów w realizacji polityki personalnej. Doradztwo w zakresie prawa pracy, narzędzi HR i efektywnych metod komunikacji. Koordynowanie projektów HR, w tym zarządzanie zastępowalnością, a także opracowywanie planów retencji i sukcesji....
 • Specjalista ds. kadr i płac

  ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Pracując jako Specjalista ds. kadr i płac będziesz odpowiedzialny za cały proces związany zarówno z administracją kadrową jak i naliczaniem wynagrodzeń. Dbałość o terminową i poprawną realizacją zadań oraz bezpośredni kontakt z managerami to nasze główne cele, które wspólnie...
 • Specjalistka / Specjalista ds. kadr i płac

  Abramis Sp. z o.o.   Łomianki, ul. Łąkowa 52a    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat   7 000 - 8 500 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Zakres obowiązków: sporządzanie list płac dla pracowników; rozliczanie umów cywilno-prawnych; prowadzenie administracji personalnej; sporządzanie dokumentacji dla ZUS, PDOF, GUS; ewidencja i rozliczanie czasu pracy; sporządzanie raportów i analiz kadrowo – płacowych;
 • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Obsługi Kadrowo-Płacowej

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: kompleksową obsługę kadrowo-płacowa Pracowników spółki, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Pracowników spółki, prowadzenie umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi, udział w procesie digitalizacji akt osobowych Pracowników spółki.
 • Specjalista ds. HR (kadry i płace)

  Fraikin Polska Sp. z o.o.   Warszawa, Ursynów    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: Twardy HR (obsługa kadrowo-płacowa) - 80% czasu pracy tj.: współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie przygotowywania danych do wynagrodzeń oraz weryfikacja ich prawidłowości i nadzór nad danymi mającymi wpływ na wyliczenie wynagrodzeń. przygotowywanie umów i...
 • Administrator kadrowo - płacowy

  Praca.pl Sp. z o.o.   Łomianki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  8 dni
  Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie list płac; Obsługa umów cywilnoprawnych; Zarządzanie kadrami; Dokumentacja i rozliczenia z ZUS i urzędami; Ewidencjonowanie i kalkulacja czasu pracy; Tworzenie raportów kadrowo-płacowych;
 • Specjalista do działu kadr i płac

  MPM agd S.A.   Milanówek    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Prowadzenie i weryfikacja ewidencji czasu pracy Administrowanie urlopami pracowniczymi i zwolnieniami lekarskimi Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa Naliczanie obciążeń publiczno-prawnych, w tym...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Płac

  Contract Administration Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  6 godz.
  Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie niestandardowych i bardziej skomplikowanych usług płacowych i procesów dla klientów, Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy; Sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US,...
 • Asystent / Asystentka ds. Personalnych

  Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Branickiego 17    praca hybrydowa / stacjonarna
  młodszy specjalista (junior) / asystent  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Będziesz odpowiedzialny/a za: obsługę personalną pracowników Szpitala Medicover, przygotowywanie prezentacji i innych dokumentów personalnych, koordynowanie planów szkoleniowych dla pracowników - organizacja szkoleń, aktualizację oraz umieszczanie informacji w wewnętrznym intranecie,...
 • Młodszy Specjalista ds. Planowania w Pionie Szpitali

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  11 godz.
  Twoją rolą będzie: Efektywne zarządzanie grafikami personelu medycznego w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności do usług medycznych; Weryfikowanie niewykorzystanych godzin i potencjału personelu i gabinetów medycznych; Przyjmowanie zgłoszeń o nieobecnościach personelu medycznego i...