Specjalista ds. Kadr

Exorigo-Upos sp. z o.o.

Warszawa

10 dni temu


Specjalista ds. Kadr
Miejsce pracy: Warszawa
Głównym celem stanowiska jest wsparcie bieżącej obsługi kadrowej Grupy Exorigo-Upos; a w tym:
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • Obsługa procesów związanych z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem umów o pracę
 • Przygotowywanie umów, raportów oraz zestawień dotyczących spraw pracowniczych
 • Współpraca z firmami zewnętrznym w zakresie szkoleń BHP i medycyny pracy
 • Współpraca z Działem Księgowości w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • Obsługa systemu kadrowo-płacowego
 • Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w ramach Grupy Exorigo-Upos w zakresie spraw personalnych
Nasze oczekiwania to:
 • Min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie w obsłudze kadrowej firm zatrudniających powyżej 100 pracowników
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość programu Symfonia Kadry i Płace lub innego systemu kadrowo-płacowego
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych naliczaniem wynagrodzeń
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel)
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Zdolności logicznego i analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
 • Możliwość rozwoju swoich kompetencji
 • Dogodną lokalizację siedziby firmy – 5 min od stacji metra Rondo Daszyńskiego
 • Doskonałą atmosferę pracy w organizacji, którą tworzą młodzi pasjonaci nowoczesnych technologii, a w dziale Kadr koleżanki z poczuciem humoru;)

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;
FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;
FINTURE AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469;

dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.;
za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o. którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 5 lat.

Poznaj

Exorigo-Upos S.A.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych 
Specjalista ds. Kadrowych zajmuje się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, przeprowadza szkolenia i jest odpowiedzialny za prawno – administracyjną obsługę zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie psychologiczne. Ważne jest, aby pracownik odznaczał się: znajomością prawa praca, doświadczeniem w ...
Praca Specjalista ds. Kadrowych