Specjalista ds. koordynacji wolontariatu

Muzeum Historii Polski

Warszawa

6 dni temu

Ogłoszenie numer: 4538694, z dnia 2021-05-04

 Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje pracownika w Dziale Edukacji na stanowisko:

Specjalista ds. koordynacji wolontariatu

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: MHP/EDU-W/04/2021

 

Opis stanowiska

Charakterystyka stanowiska: Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację kompleksowej oferty edukacyjnej muzeum, a w szczególności opracowanie koncepcji działania i koordynację wolontariatu muzealnego, w tym kontakty z wolontariuszami.

 

Zakres obowiązków

 • opracowanie koncepcji i schematu działania wolontariatu w Muzeum Historii Polski
 • koordynacja pracy wolontariuszy,
 • kontakty z wolontariuszami,
 • współpraca z pozostałymi Działami MHP w zakresie potrzeb wolontariackich,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • opracowywanie i koordynacja programów edukacyjnych,
 • planowanie harmonogramu i budżetu działań,
 • doskonalenie wiedzy z obszaru edukacji historycznej oraz pedagogiki muzealnej.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki historyczne, polonistyczne, kulturoznawstwo),
 • co najmniej 2-letni staż pracy w instytucji kultury,
 • doświadczenie w pracy z wolontariuszami,
 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji wolontariatu,
 • doświadczenie zawodowe w koordynacji projektów,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć muzealnych,
 • umiejętność pracy metodą projektową, zarządzania budżetem, tworzenia harmonogramu projektu, pracy w zespole projektowym;
 • co najmniej podstawowa znajomość przepisów prawa i procedur dotyczących działań instytucji kultury;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • zdolności organizacyjne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność łączenia pracy przy kilku projektach równocześnie,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365;
 • dobra znajomość języka angielskiego; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

 • umowa o pracę, pełny etat,
 • praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dostęp do świadczeń socjalnych,
 • możliwość skorzystania z pakietu sportowego.

Wymagane dokumenty

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 20 maja 2021 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/EDU-W/04/2021

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 609 004 176.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Muzeum Historii Polski

Poznaj stanowisko: Historyk 
Historyk zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach, które już zaistniały. Robi to na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Bada zjawiska i procesy zachodzące w dawnych czasach, analizuje je i stara się ułożyć w ciąg przyczynowo-skutkowy.Podstawowym materiałem źródłowym w pracy historyka są zachowane dawne druki, dokumenty, gazety, ...
Praca Historyk