Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego

ING Bank Śląski S.A.

Warszawa

27 dni temu

Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AŚ/PR/TR/08/2019
Jeśli chcesz:
 • rozwijać się w kierunku data-science,
 • pogłębiać praktyczne wykorzystanieznajomości statystyki, ekonometrii i technik machine learning w modelowaniu ryzyka kredytowego,
 • pracując lokalnie, doświadczyć zachodnio-europejskiej kultury pracyprosto z Amsterdamu
 • zrozumieć specyfikę funkcjonowania jednego z największych banków w Polsce i mieć realny wpływna jej kształtowanie,
 • poznać zasady funkcjonowania Grupy ING – globalnej instytucji finansowej znajdującej się w elitarnej grupie bankówz największymi aktywami na świecie – i … mieć realny wpływ na jej rozwój,
 • zdobyć/rozwinąć praktyczną, rzadką i pożądaną przez banki wiedzę o modelowaniu zgodnie z metodą IRB,
 • wzbogacać swoje doświadczenie przez poznawanie nowych form pracy (AGILE),
 • sprawdzić się w pracy w międzynarodowych zespołach, również koordynowanych przez Grupę ING NV,
 • ciągle się szkolić w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
a przy tym:
 • masz rozwinięte umiejętności analityczne,
 • wiesz gdzie szukać wytycznych regulacyjnych (m.in. CRR, EBA GL, IFRS9, rekomendacje KNF),
 • czujesz się pewnie w programowaniu (np. SQL, SAS, R, Python),
 • posiadasz przynajmniej 2 lata doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego – w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym,
 • rozumiesz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • nie boisz się brać odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • masz umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne,
 • znasz język angielski co najmniej na poziomie C1
… to może szukamy właśnie Ciebie!
A jeśli dodatkowo:
 • posiadasz praktyczną znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru,
 • aktywnie uczestniczysz w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu,
 • rozumiesz zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiesz współpracować z pracownikami tych obszarów,
 • dobrze poruszasz się w środowiskach bazo-danowych,
 • masz stopień akademicki (przynajmniej licencjat/inżynier) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki lub podobnych dziedzin
… to już w ogóle super – umówmy się na spotkanie!
Oferujemy Ci:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Dostęp do nowych technologii
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet sportowy
 • Kafeteryjny system benefitowy

Poznaj

ING Bank Śląski S.A.

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Specjalista do spraw oceny ryzyka jest pracownikiem wyspecjalizowanym w analizowaniu i porównywaniu potencjalnego ryzyka, związanego z realizacją danego projektu, finalizacją transakcji lub wdrożeniem produktu czy usługi na rynek. Specjalista opracowuje w odniesieniu do każdego przypadku ekspertyzę, w której zawiera prognozę niesionego za sobą ryzyka finansowego. Specjalista do spraw oceny ryzyka bierze czynny udział w ...
Praca Specjalista ds. Oceny Ryzyka