Specjalista ds. monitoringu w projekcie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn

9 dni temu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. monitoringu w projekcie
Miejsce pracy: Olsztyn

pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

 

Umowa o pracę

 

Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku:
 • Przygotowanie narzędzi monitoringu rzeczowego i finansowego projektu.
 • Bieżący monitoring rzeczowy i finansowy projektu.
 • Archiwizacja dokumentacji niezbędnej do rozliczenia merytorycznego i finansowego projektu.
 • Wprowadzanie do systemu SL2014 danych osobowych uczestników projektu.
 • Wprowadzanie do systemu SL2014 bazy personelu zatrudnionego do realizacji projektu i ewidencjonowanie czasu pracy personelu.
 • Bieżąca współpraca i udział w spotkaniach z zespołem projektowym.
 • Bieżące i wyczerpujące raportowanie zgodnie z podpisaną Umową.
Oczekiwania wobec Kandydata:
 • Wyższe wykształcenie.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej, przygotowaniu planu oraz w stosowaniu różnych metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu.
 • Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 • Umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
 • Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) klikając w przycisk aplikuj teraz lub w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu w projekcie",   w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w godz. 8:00-14:00.


Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)".


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Specjalista ds. zarządzania projektami zajmuje się samodzielnym przygotowywaniem i realizacją poszczególnych projektów w firmie. Mogą to być projekty informatyczne, a także telekomunikacyjne, finansowe czy usługowe. Do jego obowiązków należy: opracowywanie i wdrażanie przyjętej koncepcji działań, zarządzanie podległym mu zespołem, analiza rynku, nadzór nad przestrzeganiem procedur oraz badanie efektów ...
Praca Specjalista ds. Zarządzania Projektami