Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Kraków
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
70 dni temu

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie 

poszukuje pracownika

na samodzielne administracyjne Stanowisko

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych
Miejsce pracy: Kraków
 
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie w szczególności: 
 • koordynowanie  spraw związanych z ochroną danych osobowych w UJ CM,
 • współpraca z Inspektorem oraz Specjalistami ds. ochrony danych osobowych działającymi w UJ CM,
 • informowanie pracowników oraz doradztwo z zakresu spraw związanych z tematyką ochrony danych osobowych,
 • monitorowanie oraz kontrola przestrzegania przepisów.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: prawne, administracyjne, ekonomiczne, 
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, preferowane w jednostce sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych lub bezpieczeństwem informacji,
 • znajomości przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych,
  tj. w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
Dodatkowo oczekujemy: 
 • kompetencji analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy, 
 • dobrej znajomość języka angielskiego, 
 • biegłej znajomość programów pakietu MS Office. 
 • znajomości przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, k.p.a.  
Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni zlokalizowanej w centrum Krakowa,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stałe godziny pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych m.in. Karta Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie  do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i odbywania szkoleń.
Dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dzial.nauki@uj.edu.pl lubpocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Nauki CM, ul. Podwale 3 II piętro, 31-118 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji aniprofilowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

Poznaj

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).

Podobne oferty