Specjalista ds. p.poż

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Wrocław

5 dni temu

Ogłoszenie numer: 2779553, z dnia 2019-11-08

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. p.poż

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • opracowanie i systematyczne uaktualnianie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • opracowanie planów ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Szpitala
 • opracowywanie i prowadzenie okresowych treningów i ćwiczeń z zakresu ewakuacji pacjentów i personelu z zagrożonych stref (klinik/oddziałów) w Szpitalu
 • nadzór nad funkcjonowaniem i serwisowaniem zainstalowanymi urządzeń i systemów przeciwpożarowych, w tym współudział w sporządzaniu umów i aneksów dotyczących przeglądów i konserwacji
 • nadzór nad wyposażeniem obiektów w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, instrukcji, tablic ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących ochrony p/poż
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzenie okresowych szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • egzekwowanie uprawnień wynikających z branżowych przepisów i uregulowań prawnych
 • wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego
 • zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem dokonywanie kontroli realizacji zadań ochrony osób i mienia pod względem przeciwpożarowym w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów przeciwpożarowych

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • odpowiedzialne zadania i przyjazną atmosferę w pracy
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy
 • bogaty pakiet socjalny

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych 20.12.2019 roku z dopiskiem „specjalista ds. ppoż” na adres e-mail: duo@usk.wroc.pl lub kancelaria Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Praca Specjalista ds. BHP