Specjalista ds. Preformulacji

Adamed Pharma S.A.

Pieńków (pow. nowodworski)

7 dni temu

Specjalista ds. Preformulacji
Miejsce pracy: Pieńków (pow. nowodworski)
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę bez okresu próbnego
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5(akcje profilaktyczne,konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacjiswoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowanytransport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Tworzenie planu badań preformulacyjnych oraz wykonywanie analiz właściwości fizyko-chemicznych API, postaci gotowych oraz substancji czynnych,
 • Sporządzanie raportów opisujących wyniki analiz oraz dane literaturowe – zarówno w projektach R&D jak i innych istotnych dla firmy zagadnieniach,
 • Ocena dokumentacji – zarówno API jak i produktów gotowych,
 • Współpraca w tworzeniu zgłoszeń patentowych, jak również generowanie danych pomocnych w sprawach patentowych,
 • Wykonywanie badań oraz sporządzanie odpowiedzi na pytania z agencji rejestracyjnej dotyczących właściwości fizycznych surowców i postaci leku.
Co jest dla nas ważne?
 • Wyższe wykształcenie, preferowane kierunki: chemia, farmacja lub pokrewne,
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Wiedza z zakresu postaci leku oraz biofarmacji,
 • Dobra znajomość potwierdzona praktyką w używaniu technik analitycznych z naciskiem na metody spektroskopowe (Raman, FTIR), analizę kształtu i wielkości cząstek (SEM, optyczny, dyfrakcja laserowa), analizę krystalograficzną, analizy termiczne,
 • Znajomość wytycznych ICH (związanych z walidacją metody oraz jakością produktu leczniczego),
 • Umiejętność korzystania z różnorodnych technik w badania próbek, wyciąganie wniosków i konfrontacja ich z danymi literaturowymi.

Poznaj

Adamed Pharma S.A.

GRUPA ADAMED to lider na polskim rynku leków nowej generacji. Intensywnie rozwijamy działy badawczo-naukowe, w których opracowano ponad 50 patentów na własne formuły leków. Obecnie zatrudniamy blisko 1700 osób zarówno w kraju, jak i za granicą: w Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Specjalista ds. Badań i Rozwoju to osoba, która odpowiedzialna jest za nadzór nad strategią badawczo – rozwojową i wdrażanie produktu/ usługi przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: dbanie o rozwój nowych produktów/usługi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki, analizowanie informacji o potrzebie modyfikacji strategii produkcyjnej i ...
Praca Specjalista ds. Badań i Rozwoju