Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych (w branży elektrycznej)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
52 dni temu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych (w branży elektrycznej)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ALZR-134/2021

Główne zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie systemów CNS i obiektów kubaturowych jako realizator z ramienia Zamawiającego.
 • Reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z rejonowymi Zakładami Energetycznymi w zakresie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci i realizacji takich przyłączeń.
 • Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej/energetycznej przy realizacji inwestycji obiektów CNS i kubaturowych.
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli technicznych na istniejących obiektach CNS i kubaturowych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektryka,
 • minimum cztery lata pracy (sumarycznie) na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z definicją prawa budowlanego (projektant, kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego) w specjalności elektrycznej/energetycznej,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  (uwaga: ze względu na zmianę nazwy tych uprawnień w różnych latach, ich treść może być inna od podanej w aktualnej ustawie Prawo Budowlane)
 • uprawnienia SEP do 1 kV lub wyżej,

Mile widziane:

 • znajomość budynkowych systemów automatyki (BMS i pokrewne),
 • znajomość współpracy spalinowych agregatów prądotwórczych z siecią publiczną,
 • doświadczenie we współpracy z rejonowymi Zakładami Energetycznymi w zakresie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci i realizacji takich przyłączeń.
 • doświadczenie w prowadzeniu i obsłudze inwestycji przemysłowych, głownie radiokomunikacyjnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: 
  • prywatna opieka medyczna,
  • dodatkowe ubezpieczenia na życie,
  • Pracowniczy Program Emerytalny,
  • bezpłatny parking dla pracowników, 
  • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • dofinansowanie studiów/ kursów językowych.
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Poznaj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Dlaczego warto?

Każdego dnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dba o bezpieczeństwo pasażerów samolotów przemieszczających się nad Polską. Nadzorowana i kontrolowana przez nas przestrzeń powietrzna liczy przeszło 334 tys. km2 i jest jedną z największych w Europie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w Polsce instytucją, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego.

Proces rekrutacji

Krok Aplikacja on-line
Krok Analiza CV / Rozmowa telefoniczna
Krok Spotkanie rekrutacyjne
Krok Dodatkowe testy/ sesja AC
Krok Propozycja zatrudnienia

Podobne oferty