Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Oświęcim
specjalista (mid)
61 dni temu

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
Miejsce pracy: Oświęcim

W związku z nowym projektem inwestycyjnym rozpoczynającym się w maju 2021, poszukiwany jest kandydat który dołączy do zespołu na etapie przygotowania do wyłonienia wykonawcy i będzie odpowiedzialny za realizację technicznej części projektu aż do momentu oddania budynku do użytkowania.

 

W ramach zadania będzie realizowany projekt znanej pracowni architektonicznej który został wybrany w drodze konkursu. Realizacja ta uzupełnia inną trwającą obecnie budowę i łącznie stanowią one największe zamierzenie inwestycyjne realizowane w Muzeum.


Zakres obowiązków:

 • wsparcie Kierownika Projektu w organizacji wielobranżowego projektu inwestycyjnego,
 • uczestniczenie we wszystkich fazach projektu inwestycyjnego (od założeń i wytycznych, przez studium wykonalności, dokumentację projektową i realizację inwestycji do ostatecznego rozliczenia inwestycji i przekazania obiektu do użytkowania);
 • odpowiedzialność za realizację technicznej części projektu
 • Inicjowanie i prowadzenie procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń/uzgodnień/decyzji administracyjnych na poszczególnych etapach realizacji zadania,
 • odpowiedzialność za prawidłowe zorganizowanie procesu budowalnego,
 • tworzenie umów i innych dokumentów formalnych niezbędnych do pozyskania wykonawcy, projektanta lub innego uczestnika procesu,
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracji, wykonawcami oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 • egzekwowanie zobowiązań wykonawców w całym procesie inwestycyjnym
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej,
 • weryfikacja i tworzenie kosztorysów,
 • analizowanie i poszukiwanie rozwiązań i materiałów najbardziej odpowiednich dla realizowanego projektu
 • tworzenie dokumentów formalnych oraz opracowywanie i weryfikowanie raportów i sprawozdań dla potrzeb projektu;
 • wykonywanie innych bieżących prac związanych z projektem i jego administracją.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie inżynierskie (w zakresie budownictwa, architektury, instalacji elektrycznych, sanitarnych lub pokrewne);
 • doświadczenie w pracy przy projektach inwestycyjnych w branży budowlanej,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomość zasad sporządzania przedmiarów i kosztorysów,
 • znajomość programów MS Office (w szczególności Excel, Project) AutoCAD, Norma
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców);

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej:

 • praca na wysokości powyżej 3 metrów.

 

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Podobne oferty