Specjalista ds. realizacji projektów

Politechnika Wrocławska

Wrocław

404 dni temu

Dział Zarządzania Projektami Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji projektów
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: SRP/DZP/08/2019
Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. realizacji projektów odpowiedzialna będzie za obsługę projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (konkurs FNP pn. TEAM NET)

 

Zakres obowiązków:
 • obsługa realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (konkurs TEAM-NET),
 • realizacja rozliczeń w ramach projektów, w tym przy wykorzystaniu systemu FK i SL2014,
 • rejestracja, weryfikacja, opisywanie dokumentów księgowych dotyczących projektów,
 • sporządzanie sprawozdań/ wniosków o płatność, sprawozdania końcowego w projekcie,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie zgodności dokumentów finansowych z budżetem projektów,
 • kontrola ponoszonych w projektach wydatków,
 • przygotowywanie oraz aktualizowanie harmonogramów realizacji projektów,
 • proponowanie, sporządzanie, i zgłaszanie w razie potrzeby stosownych zmian we wniosku o dofinansowanie projektów,
 • przygotowywanie dokumentów do kontroli zewnętrznych projektów,
 • kontakt z Instytucją Wdrażającą – FNP i Instytucją Pośredniczącą – NCBR w zakresie realizacji projektów,
 • ewidencja i archiwizacja dokumentacji projektowej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość przepisów prawa, wytycznych itp. dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym w szczególności projektów badawczo-rozwojowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • doświadczenie w obsłudze systemów FK, systemów wspierających realizację projektów,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych i prowadzenia korespondencji,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra zdolność planowania i organizacji pracy, systematyczność,
 • umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia,
 • komunikatywność i zorientowanie na wsparcie kierowników projektów, współpraca z zespołami projektowymi.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poznaj

Politechnika Wrocławska

Specjalista ds. zarządzania projektami zajmuje się samodzielnym przygotowywaniem i realizacją poszczególnych projektów w firmie. Mogą to być projekty informatyczne, a także telekomunikacyjne, finansowe czy usługowe. Do jego obowiązków należy: opracowywanie i wdrażanie przyjętej koncepcji działań, zarządzanie podległym mu zespołem, analiza rynku, nadzór nad przestrzeganiem procedur oraz badanie efektów ...
Praca Specjalista ds. Zarządzania Projektami