Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. realizacji projektu

Politechnika Wrocławska

Wrocław

218 dni temu

 

Dział Zarządzania ProjektamiPolitechniki Wrocławskiej poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. realizacji projektu
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: SRP/07/2018
Zadania:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi aktami prawnymi i wytycznymi, jak również wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na Politechnice Wrocławskiej.

 

Zakres obowiązków:
 • kontakt z instytucja pośredniczącą – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w zakresie realizacji projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdania końcowego,
 • realizacja zamówień, zbieranie ofert, szacowanie wartości zamówień, opracowywanie SIWZ,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej rozliczania działań projektu (listy obecności, dzienniki zajęć, materiały zużywalne, wkład własny, usługi zlecone, aneksy),
 • rejestracja, opisywanie i pieczętowanie wszystkich dokumentów finansowych z budżetem,
 • kontrola kontrahentów wykonujących usługi zewnętrzne związanej z projektem,
 • pomiar produktów, wskaźników, danych dotyczących uczestników,
 • prowadzenie rekrutacji uczestników projektu, organizacja form wsparcia,
 • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zasad wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS
 • w ramach perspektywy 2014-2020,
 • praktyczna znajomość ustawy PZP, zasady konkurencyjności, rozliczeń finansowych z UE,
 • staż pracy co najmniej 4 lata, w tym min. 2 lata doświadczenia w realizacji projektów unijnych,
 • znajomość specjalistycznych narzędzi diagnostycznych i psychometrycznych oraz praktyczna umiejętność
 • ich stosowania,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony od 01.09.2018 do 31.12.2020 (czas trwania projektu),
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poznaj

Politechnika Wrocławska

Poznaj stanowisko: Koordynator Projektu

Koordynator projektu to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór techniczny nad danym projektem na wyznaczonym obszarze. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami, współpraca z kierownikiem merytorycznym, przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru i kontrola prac podwykonawców wg danych ...
Koordynator Projektu Praca Koordynator Projektu

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (751)
Wałbrzych (62)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (246)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (938)
Tarnów (55)
Nowy Sącz (76)
Mazowieckie:
Warszawa (2332)
Radom (157)
Płock (95)
Opolskie:
Opole (229)
Nysa (92)
Podkarpackie:
Rzeszów (157)
Przemyśl (46)
Podlaskie:
Białystok (142)
Suwałki (47)
Łomża (21)
Pomorskie:
Gdańsk (476)
Gdynia (201)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (513)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (176)
Elbląg (133)
Ełk (81)
Wielkopolskie:
Poznań (709)
Kalisz (76)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (336)
Koszalin (81)
Kołobrzeg (34)
Auchan (165)
Tesco (72)
Inditex (45)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (25)
Accenture (233)
Carrefour (94)
PKO BP (329)
PwC (27)
KPMG (39)
Orange (23)
IKEA (31)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl