Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. rozliczeń
ALTOR Sp. z o. o.
Łódź
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
82 dni temu

Ogłoszenie numer: 7146594, z dnia 2022-07-04

ALTOR Sp. z o. o.

Firma Altor Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim poszukuje pracownika na poniższe stanowisko na teren budowy tunelu w Łodzi.

Inwestycja pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” realizowane przez Konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Energopol-Szczecin S.A. zwanymi Wykonawcami Projektu.

Specjalista ds. rozliczeń

Miejsce pracy: Łódź

 

Opis stanowiska

 • Zgodnie z dekretacją obowiązków przez Kontrolera Finansowego Kontraktu.
 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (na podstawie otrzymanych obmiarów wykonanych robót) oraz innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur sprzedażowych.
 • Terminowe egzekwowanie Oświadczeń wystawianych przez Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców.
 • Terminowe przygotowywanie, sporządzanie i przesyłanie wniosków o PŚP wraz z niezbędnymi Oświadczeniami oraz załącznikami do Biura Inżyniera Kontraktu na potrzeby uzyskania zatwierdzonego Przejściowego Świadectwa Płatności stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.
 • Przygotowanie rozliczeń Zleceń Wewnętrznych w ramach Kontraktu.
 • Przygotowywanie harmonogramów fakturowania, przerobów i płatności.
 • Współpraca w przygotowywaniu dokumentów do zamknięcia miesiąca.
 • Współpraca przy aktualizacji budżetów kontraktu.
 • Współpraca przy opracowywaniu raportów finansowych na Kontrakcie, zestawień oraz innych opracowań wynikających z bieżących potrzeb Kontraktu.
 • Współpraca przy kontroli dokumentów rozliczeniowych robót pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, sporządzanych przez Kierownika/Inżyniera Branżowego – protokół zaawansowania robót.
 • Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym.
 • Prowadzenie ewidencji PŚP z załącznikami i fakturami.
 • Współpraca przy weryfikacji przepływów finansowych Kontraktu (płatności za faktury wystawione oraz otrzymane).
 • Współpraca przy przygotowywanie raportów do Centrali zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Współpraca z Dyrektorem Kontraktu i Kierownikiem Budowy /Kierownikami Robót i ich zespołem oraz pozostałymi Działami Spółki.
 • Współpraca przy kontroli ilości materiałów dostarczonych/wbudowanych/sprzedanych
 • Przygotowywanie informacji finansowych wynikających z warunków Kontraktu, na potrzeby DHK i DTK.
 • Bieżące wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie odpowiedzialności.
 • Znajomość Prawa Budowlanego, procedur FIDIC, procesów i terminologii budowlanej.
 • Znajomość j. angielski na poziomie umożliwiającym swobodną
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, MS Project.
 • Komunikatywność, operatywność.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa i przedsiębiorczość.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Przejrzyste warunki zatrudnienia.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy przy infrastrukturze kolejowej.
 • Udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.
 • Pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty