Specjalista ds. sieci wod-kan

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Dopiewo

1256 dni temu

Ogłoszenie numer: 542841, z dnia 2014-11-12

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie

poszukuje osób na stanowiska:

Specjalista ds. sieci wod-kan

Miejsce pracy: wielkopolskie / Dopiewo

 

Opis stanowiska

 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizacji robót,
 • współpraca z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi,
 • współudział przy przygotowywaniu ofert wykonawczych oraz wycena prac budowlano-montażowych sieci i przyłączy wod-kan,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych,
 • uzgadnianie projektów wykonawczych z zamawiającymi,
 • określanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • udokumentowana minimum 3-letnia praktyka w nadzorowaniu prac instalacyjnych,
 • znajomość technologii w branży wodno-ściekowej,
 • prawo jazdy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie, skuteczność w działaniu
 • umiejętność organizacji pracy własnej, skrupulatność,
 • mile widziana znajomość programu Norma PRO i MS Project.

Oferujemy

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • samodzielną, odpowiedzialną i ciekawą pracę w przyjaznym środowisku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • podstawowe narzędzia pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Inżynier Budowy

Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, ...
Inżynier Budowy Praca Inżynier Budowy

Rekrutują z Praca.pl