Praca Opalenica Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Opalenicy

Podstawowe dane o Opalenicy:

    • liczba mieszkańców, powierzchnia miasta i gminy

Liczba mieszkańców miasta Opalenica (woj. wielkopolskie) wynosi 9,6 tys. osób, a powierzchnia zajmuje 6,4 kilometra kwadratowego. 

W mieście urzędują władze gminne. Miejsko-wiejska gmina Opalenica rozciąga się na obszarze 148 kilometrów kwadratowych. Jej jednostkami pomocniczymi jest 15 sołectw. Łącznie gminę tworzy 20 miejscowości, w których mieszka ok. 16 tys. osób. Największa wieś pod Opalenicą to Wojnowice.

    • dostępność komunikacyjna

Lokalizacja Opalenicy sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miasteczka. Dobrą komunikację w skali międzyregionalnej zapewniają rozmieszczone w okolicy (w Nowym Tomyślu i Buku) wjazdy na autostradę A2, łączącą Berlin, Poznań i Warszawę. Na terenie gminy rozwidlają się drogi prowadzące z Poznania do Grodziska Wielkopolskiego oraz Nowego Tomyśla. Przebiega tędy także linia kolejowa E-20 (relacji Kunowice – Poznań – Warszawa).

Odległość między Opalenicą a centrum Poznania nie jest duża – to ok. 40 km, które samochodem można pokonać w mniej niż godzinę (A2, DW 307). Opalenicę z Berlinem dzieli 240 km, z Warszawą – 345 km. 

Powiat nowotomyski, Opalenica – praca i bezrobocie

Opalenica jest największym ośrodkiem ekonomicznym w gminie. Działają tu przedsiębiorstwa usługowe, handlowe, przemysłowe. W pozostałych, wiejskich miejscowościach gminy dominuje rolnictwo. W Porażynie, Łagwach, Rudnikach oraz Wojnowicach prowadzone są też firmy usługowe i zakłady przemysłowe, w Kopankach – działalność turystyczna. Ze względu na dostęp do płodów rolnych, w tej okolicy świetnie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze.

Powiat nowotomyski to obszar ze stabilnym rynkiem pracy. Stopa bezrobocia jest tu niska. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, stan na styczeń 2021 r., wynosi ona 3,1%. To mniej od poziomu krajowego – 6,5% oraz wojewódzkiego – 3,9%. Należy też dodać, że województwo wielkopolskie odnotowuje najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego spośród wszystkich województw Polski.

W styczniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu zarejestrowanych było 1,1 tys. bezrobotnych mieszkańców powiatu nowotomyskiego.

Szanse pracy: Opalenica, okolice

Zgodnie z REGON w mieście jest zarejestrowanych 1301 podmiotów gospodarki narodowej, a na terenach wiejskich gminy – 728 podmiotów (dane GUS, stan na 31.01.2021 r.).

W gminie Opalenica zarejestrowano:

  • 1951 podmiotów mikro (0-9 pracujących),
  • 67 podmiotów małych (10-49 pracujących),
  • 9 podmiotów średnich (50-249 pracujących),
  • 2 podmioty duże (250-999 pracujących).

29 podmiotów należy do sektora publicznego (po 13 małych i mikro oraz 3 średnie).

Najwięcej tutejszych firm zajmuje się handlem, usługami naprawy samochodów i motocykli (24,3% ogółu podmiotów) oraz budownictwem (18,6%). Zakłady przemysłowe stanowią 12,2% ogółu, firmy w branży transportowej i w obszarze gospodarki magazynowej – 8,4%. Rozwijają się tu także inne usługi.

Wśród największych opalenickich pracodawców wymienić należy cukrownię, zakład produkujący części dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu gospodarstwa domowego, fabrykę maszyn rolniczych i firmę odzieżową.