Praca Opalenica Najnowsze oferty pracy: 1

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Opalenicy

Podstawowe dane o Opalenicy:

    • liczba mieszkańców, powierzchnia miasta i gminy

Liczba mieszkańców miasta Opalenica (woj. wielkopolskie) wynosi 9,6 tys. osób, a powierzchnia zajmuje 6,4 kilometra kwadratowego. 

W mieście urzędują władze gminne. Miejsko-wiejska gmina Opalenica rozciąga się na obszarze 148 kilometrów kwadratowych. Jej jednostkami pomocniczymi jest 15 sołectw. Łącznie gminę tworzy 20 miejscowości, w których mieszka ok. 16 tys. osób. Największa wieś pod Opalenicą to Wojnowice.

    • dostępność komunikacyjna

Lokalizacja Opalenicy sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miasteczka. Dobrą komunikację w skali międzyregionalnej zapewniają rozmieszczone w okolicy (w Nowym Tomyślu i Buku) wjazdy na autostradę A2, łączącą Berlin, Poznań i Warszawę. Na terenie gminy rozwidlają się drogi prowadzące z Poznania do Grodziska Wielkopolskiego oraz Nowego Tomyśla. Przebiega tędy także linia kolejowa E-20 (relacji Kunowice – Poznań – Warszawa).

Odległość między Opalenicą a centrum Poznania nie jest duża – to ok. 40 km, które samochodem można pokonać w mniej niż godzinę (A2, DW 307). Opalenicę z Berlinem dzieli 240 km, z Warszawą – 345 km. 

Powiat nowotomyski, Opalenica – praca i bezrobocie

Opalenica jest największym ośrodkiem ekonomicznym w gminie. Działają tu przedsiębiorstwa usługowe, handlowe, przemysłowe. W pozostałych, wiejskich miejscowościach gminy dominuje rolnictwo. W Porażynie, Łagwach, Rudnikach oraz Wojnowicach prowadzone są też firmy usługowe i zakłady przemysłowe, w Kopankach – działalność turystyczna. Ze względu na dostęp do płodów rolnych, w tej okolicy świetnie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze.

Powiat nowotomyski to obszar ze stabilnym rynkiem pracy. Stopa bezrobocia jest tu niska. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, stan na styczeń 2021 r., wynosi ona 3,1%. To mniej od poziomu krajowego – 6,5% oraz wojewódzkiego – 3,9%. Należy też dodać, że województwo wielkopolskie odnotowuje najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego spośród wszystkich województw Polski.

W styczniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu zarejestrowanych było 1,1 tys. bezrobotnych mieszkańców powiatu nowotomyskiego.

Szanse pracy: Opalenica, okolice

Zgodnie z REGON w mieście jest zarejestrowanych 1301 podmiotów gospodarki narodowej, a na terenach wiejskich gminy – 728 podmiotów (dane GUS, stan na 31.01.2021 r.).

W gminie Opalenica zarejestrowano:

  • 1951 podmiotów mikro (0-9 pracujących),
  • 67 podmiotów małych (10-49 pracujących),
  • 9 podmiotów średnich (50-249 pracujących),
  • 2 podmioty duże (250-999 pracujących).

29 podmiotów należy do sektora publicznego (po 13 małych i mikro oraz 3 średnie).

Najwięcej tutejszych firm zajmuje się handlem, usługami naprawy samochodów i motocykli (24,3% ogółu podmiotów) oraz budownictwem (18,6%). Zakłady przemysłowe stanowią 12,2% ogółu, firmy w branży transportowej i w obszarze gospodarki magazynowej – 8,4%. Rozwijają się tu także inne usługi.

Wśród największych opalenickich pracodawców wymienić należy cukrownię, zakład produkujący części dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu gospodarstwa domowego, fabrykę maszyn rolniczych i firmę odzieżową.