Praca Czempiń Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 55

Praca w Czempiniu

Miasto i gmina Czempiń – ogólna charakterystyka

Czempiń (woj. wielkopolskie) to jedno z czterech miast w powiecie kościańskim (należą do niego także Kościan, Krzywiń i Śmigiel). Zajmuje teren 3,32 kilometra kwadratowego i jest zamieszkiwane przez 5,3 tys. osób. Miejsko-wiejska gmina Czempiń natomiast ma powierzchnię 142 kilometrów kwadratowych i liczy ok. 11 tys. mieszkańców. Na jej obszarze znajdują się miasto i 22 sołectwa.

Miasteczko jest położone nad dopływającą do Kanału Mosińskiego rzeką Olszynką, na Równinie Kościańskiej. Rozciąga się w południowo-zachodniej części województwa, niedaleko, bo 34 kilometry od Poznania. Dojazd do centrum stolicy województwa autem zajmuje ok. 45 minut, pociągiem – ok. pół godziny, co umożliwia mieszkańcom Czempinia korzystanie z usług wyższego rzędu dostępnych w aglomeracji. 

Czempiń to miasto dobrze skomunikowane. Biegną przezeń linia kolejowa E-59 (łączy Poznań i Wrocław). Odbywa się tu transport kolejowy zarówno pasażerski, jak i towarowy. Miejscowość jest także węzłem drogowym, krzyżują się w niej dwie drogi wojewódzkie: DW nr 310 i DW nr 311. Przez teren gminy prowadzi trasa S5, łącząca Poznań z Wrocławiem, a także droga wojewódzka nr 196.

Statystyki bezrobocia – Czempiń, powiat kościański

Jak już zostało wspomniane, czempinianie mają do dyspozycji dość szeroki rynek pracy. Ze względu na małe odległości między miastami i sąsiedztwo większych ośrodków gospodarczych mogą oni szukać zatrudnienia poza miejscem zamieszkania – w Poznaniu, Kościanie i Śremie.

Pod względem wskaźnika bezrobocia kościański rynek pracy na tle rynku pracy w Wielkopolsce wypada dobrze. Stopa bezrobocia zgodnie z danymi GUS na koniec 2020 r. wynosiła:

  • dla powiatu – 3,5%,
  • dla województwa – 3,7%,
  • dla Polski – 6,2%.

Z informacji udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie wynika, że na koniec 2020 r. w całym powiecie zarejestrowanych było 1068 bezrobotnych. Niewielką część stanowili mieszkańcy miejsko-wiejskiej gminy Czempiń – 158 osób.

Lokalne firmy: Czempiń i gmina

Czempiń jest ważnym w skali lokalnej ośrodkiem handlowo-usługowym oraz drobnego przemysłu. Działają tu banki, placówki handlowe, miejskie targowisko. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Przeważają małe, często prowadzone rodzinnie gospodarstwa. Dostęp do płodów rolnych daje dobre podłoże do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. Niegdyś w mieście działały fabryka pomocy naukowych oraz wytwórnia tlenu (budynki pofabryczne są obecnie rewitalizowane).

W jakich firmach czeka tu praca? Czempiń i okolice to dobry kierunek dla osób chcących pracować w handlu, firmach usługowych czy branży budowlanej.

Miasto jest siedzibą 656 podmiotów gospodarki narodowej, pozostałe tereny gminy – 543. Sekcje PKD, w których w obrębie gminy działa najwięcej firm to (źródło: REGON – stan na 12.2020 r.):

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 157 podmiotów,
  • budownictwo – 116 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 63 podmioty,
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 47 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 41 podmiotów,
  • transport i gospodarka magazynowa – 39 podmiotów.

W gminie działa tylko jeden duży, zatrudniający od 250 do 999 osób, zakład pracy (na terenach wiejskich). Poza nim 5 podmiotów (jedna jednostka budżetowa) generuje 50-249 miejsc pracy, 37 (w tym 6 w sektorze publicznym) – między 10 a 49 miejsc. Pozostałe jednostki to samozatrudnieni i podmioty do 9 pracujących – ich łączna liczba wynosi 1156 i stanowi 96,4% ogółu podmiotów.