Praca Buk Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 74

Praca w Buku

Buk – miasto i gmina: najważniejsze fakty

W Buku mieszka 6 tys. osób, a powierzchnia miasta wynosi 3 kilometry kwadratowe. Gmina miejsko-wiejska, której władz miasto jest siedzibą, rozciąga się na terenie 90 kilometrów kwadratowych i liczy 12,5 tys. mieszkańców.

Miasto jest dobrze skomunikowane nie tylko z Poznaniem. Mniej niż 30 km dzieli Buk od międzynarodowego portu lotniczego Poznań – Ławica i terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, 160 km od polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Świecku. Miasto leży przy autostradzie A2 (węzeł autostradowy "Buk"), międzynarodowej magistrali kolejowej E20, łączącej Berlin z Moskwą i niedaleko od trasy S11 – zachodniej obwodnicy Poznania.

Buk to jedna z 17 gmin w powiecie poznańskim, którego siedzibą jest Poznań, stanowiący miasto na prawach powiatu.

Buk – miasto w sąsiedztwie metropolii

Buk jest miastem aglomeracji poznańskiej. Dojazd do centrum Poznania zajmuje nieco ponad pół godziny. Współpraca stolicy województwa i 22 gmin należących do aglomeracji, owocuje realizacją celów związanych z różnymi obszarami – transportem, gospodarką, infrastrukturą społeczną. W Metropolii Poznań działa ok. 40% firm z całej Wielkopolski. Pracuje tu także ok. 40% wielkopolan. Liczba mieszkańców aglomeracji to ponad milion osób, choć jej powierzchnia zajmuje jedynie 10% województwa. Region jest konkurencyjny gospodarczo, przyciąga inwestorów z kraju i zagranicy. Także w samym Buku znaleźć można atrakcyjnie położone tereny inwestycyjne – pod zabudowę mieszkaniową i produkcję przemysłową (park przemysłowy przy autostradzie A2 i tereny przy PKP).

Praca w Buku: ogłoszenia, branże i pracodawcy

Zarówno Poznań, jak i powiat poznański cechują się rekordowo niską stopą bezrobocia. To główny ośrodek gospodarczy Wielkopolski, konkurencyjny także w skali europejskiej. W Buku działa 979 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec stycznia 2021 r.), a na terenach wiejskich gminy jedynie o 20 podmiotów mniej. 

W gminie Buk zarejestrowanych jest łącznie 1938 podmiotów. Struktura ich wielkości oraz własności wygląda następująco:

  • 0-9 pracujących – 1845 podmiotów, w tym 11 w sektorze publicznym,
  • 10-49 pracujących – 77 podmiotów, z czego 10 jednostek budżetowych,
  • 50-249 pracujących – 14 podmiotów, w tym 2 podmioty w sektorze publicznym,
  • 250-999 pracujących – 2 podmioty prywatne.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD wśród mających siedzibę w mieście i gminie Buk firm to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 519 podmiotów,
  • budownictwo – 305 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 227 podmiotów,
  • transport i gospodarka magazynowa – 189 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 125 podmiotów.

Przemysł koncentruje się w parku przemysłowym. Na jego terenie działają firmy z polskim i zagranicznym kapitałem. Do większych zakładów pracy w Buku zaliczają się m.in. fabryka premiksów witaminowych dla przemysłu spożywczego, należąca do amerykańskiej firmy. W gminie działają też zakłady mięsne, producenci okien i drzwi, mebli, chemii budowlanej, form wtryskowych, opakowań i innych produktów.

Statystyki rynku pracy: Buk i okolice

Jak zostało wspomniane, aglomeracja poznańska to obszar prężnie się rozwijający i bardzo konkurencyjny. Lokalny rynek pracy jest otwarty i elastyczny, a bezrobocie niskie. 

Na koniec stycznia 2021 r. stopa bezrobocia w powiecie poznańskim i w Poznaniu wynosiła 2,1%. Dla porównania, średnia wojewódzka to 3,9%, a krajowa – 6,5% (źródło: GUS).

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w styczniu liczba bezrobotnych w Poznaniu i powiecie poznańskim łącznie wyniosła 1157 osób. Mieszkańcy gminy BUK stanowili niewielką część tej grupy – było ich 151.