Praca Buk

Najnowsze oferty pracy: 412

Praca w Buku

Buk to miasto leżące w środkowo-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. Należy do powiatu poznańskiego i aglomeracji poznańskiej, od centrum stolicy Wielkopolski dzielą je 34 kilometry.

Buk jest niedużym, spokojnym miasteczkiem niedaleko metropolii. Znaleźć tu można rozbudowaną infrastrukturę społeczną, miejsca rekreacji, obiekty sportowe. To przyjazne miejsce do życia, stwarzające także spore możliwości rozwoju zawodowego. Ze względu na dogodny dojazd spora część mieszkańców Buku znajduje zatrudnienie w Poznaniu. Jakie szanse na pracę mają ci, którzy chcą prowadzić aktywność zawodową w miejscu zamieszkania?

Buk – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Buku mieszka 6 tys. osób, a powierzchnia miasta wynosi 3 kilometry kwadratowe. Gmina miejsko-wiejska, której władz miasto jest siedzibą, rozciąga się na terenie 90 kilometrów kwadratowych i liczy 12,5 tys. mieszkańców.

Buk jest niedużym ośrodkiem miejskim, pełniącym funkcję siedziby władz miejsko-wiejskiej gminy. Należy do najstarszych miast Wielkopolski. Wg legendy w tych okolicach zmarł podczas polowania w bukowych borach książę Mieszko I. Buk prawa miejskie uzyskał przed 1289 r. Miasteczko jest pełne zabytków. Do najważniejszych zaliczają się kościoły (kościół Świętego Krzyża i kościół św. Stanisława Biskupa w Buku), dawna synagoga, pałac biskupi.

Miasto jest dobrze skomunikowane nie tylko z Poznaniem. Mniej niż 30 km dzieli Buk od międzynarodowego portu lotniczego Poznań – Ławica i terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, 160 km od polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Świecku. Miasto leży przy autostradzie A2 (węzeł autostradowy "Buk"), międzynarodowej magistrali kolejowej E20, łączącej Berlin z Moskwą i niedaleko od trasy S11 – zachodniej obwodnicy Poznania.

Buk to jedna z 17 gmin w powiecie poznańskim, którego siedzibą jest Poznań, stanowiący miasto na prawach powiatu.

Rynek pracy, oferty pracy – Buk

Buk jest miastem aglomeracji poznańskiej. Dojazd do centrum Poznania zajmuje nieco ponad pół godziny. Współpraca stolicy województwa i 22 gmin należących do aglomeracji, owocuje realizacją celów związanych z różnymi obszarami – transportem, gospodarką, infrastrukturą społeczną. W Metropolii Poznań działa ok. 40% firm z całej Wielkopolski. Pracuje tu także ok. 40% wielkopolan. Liczba mieszkańców aglomeracji to ponad milion osób, choć jej powierzchnia zajmuje jedynie 10% województwa. Region jest konkurencyjny gospodarczo, przyciąga inwestorów z kraju i zagranicy. Także w samym Buku znaleźć można atrakcyjnie położone tereny inwestycyjne – pod zabudowę mieszkaniową i produkcję przemysłową (park przemysłowy przy autostradzie A2 i tereny przy PKP).

Zarówno Poznań, jak i powiat poznański cechują się rekordowo niską stopą bezrobocia. To główny ośrodek gospodarczy Wielkopolski, konkurencyjny także w skali europejskiej. W Buku działa 979 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec stycznia 2021 r.), a na terenach wiejskich gminy jedynie o 20 podmiotów mniej. 

W gminie Buk zarejestrowanych jest łącznie 1938 podmiotów. Struktura ich wielkości oraz własności wygląda następująco:

  • 0-9 pracujących – 1845 podmiotów, w tym 11 w sektorze publicznym,
  • 10-49 pracujących – 77 podmiotów, z czego 10 jednostek budżetowych,
  • 50-249 pracujących – 14 podmiotów, w tym 2 podmioty w sektorze publicznym,
  • 250-999 pracujących – 2 podmioty prywatne.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD wśród mających siedzibę w mieście i gminie Buk firm to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 519 podmiotów,
  • budownictwo – 305 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 227 podmiotów,
  • transport i gospodarka magazynowa – 189 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 125 podmiotów.

Przemysł koncentruje się w parku przemysłowym. Na jego terenie działają firmy z polskim i zagranicznym kapitałem. Do większych zakładów pracy w Buku zaliczają się m.in. fabryka premiksów witaminowych dla przemysłu spożywczego, należąca do amerykańskiej firmy. W gminie działają też zakłady mięsne, producenci okien i drzwi, mebli, chemii budowlanej, form wtryskowych, opakowań i innych produktów.

Jak zostało wspomniane, aglomeracja poznańska to obszar prężnie się rozwijający i bardzo konkurencyjny. Lokalny rynek pracy jest otwarty i elastyczny, a bezrobocie niskie. 

Na koniec stycznia 2021 r. stopa bezrobocia w powiecie poznańskim i w Poznaniu wynosiła 2,1%. Dla porównania, średnia wojewódzka to 3,9%, a krajowa – 6,5% (źródło: GUS).

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w styczniu liczba bezrobotnych w Poznaniu i powiecie poznańskim łącznie wyniosła 1157 osób. Mieszkańcy gminy BUK stanowili niewielką część tej grupy – było ich 151.

Szukaj pracy w mieście