Specjalista ds. Sprzedaży w Dziale Spedycji Międzynarodowej

VOS Logistics Cargo International S.A.

Warszawa

264 dni temu

Vos Logistics specjalizuje się w dostarczaniu usług transportowych i logistycznych. Grupa Vos zatrudnia około 2250 pracowników w 25 oddziałach rozmieszczonych na terenie całej Europie. Firma dysponuje nowoczesną flotą 1200 pojazdów, 3500 jednostek transportowych oraz 190 000 m2 powierzchnią magazynową. Siła Grupy Vos tkwi w połączeniu innowacji, wysoko rozwiniętej sieci europejskich połączeń, systemów informacyjno-komunikacyjnych i jakości świadczonych usług.

Specjalista ds. Sprzedaży w Dziale Spedycji Międzynarodowej
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz sprzedaż usług w obszarze międzynarodowej spedycji drogowej
 • realizacja celów sprzedażowych zgodnie z polityką handlową firmy
 • przygotowywanie ofert, prowadzenie prezentacji firmy oraz negocjowanie warunków współpracy z klientami
 • budowanie trwałych relacji z obecnymi i przyszłymi partnerami handlowymi firmy
 • bieżąca analiza rynku i budowanie bazy potencjalnych klientów
 • ścisła współpraca z zespołem operacyjnym w zakresie rozwoju usług spedycji międzynarodowej
Od kandydatów oczekujemy:
 • minimum 2-letniego doświadczenia w sprzedaży usług B2B w branży transportowej
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację w środowisku międzynarodowym (warunek konieczny)
 • umiejętności negocjacyjnych oraz skutecznego nawiązywania kontaktów z klientami
 • samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności określania priorytetów
 • inicjatywy i zaangażowania w codzienną pracę oraz odpowiedzialności za powierzone zadania
 • dyspozycyjności, gotowości do odbywania częstych podróży służbowych i spotkań z klientami
 • czynnego prawa jazdy kat. B
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
Oferujemy:
 • dużą samodzielność w prowadzeniu projektów handlowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem benefitów
 • niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop.
 • możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowych strukturach sprzedaży
 • szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe
 • świetną atmosferę oraz dobre warunki pracy
 • Nowoczesna flota ciężarówek
 • Wysokiej jakości zaplecze socjalne (bazy zagraniczne)
 • Prywatna opieka zdrowotna
 • Efektywne szkolenia
 • Doskonalenie techniki jazdy
 • Mobilne narzędzia pracy
 • Odzież firmowa i wyposażenie niezbędne do pracy
 • Służbowy telefon komórkowy


Nie wahaj się,

wyślij swoje CV jak najszybciej i rozpocznij razem z nami fascynującą podróż przez świat transportu! :)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vos Logistics Cargo International S.A. z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa). Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Vos Logistics Cargo International S.A. z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vos Logistics Cargo International S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000694124, NIP: 7010715572, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, kontakt administratordanych_cargo@voslogistics.com.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: cargo@voslogistics.com.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została udzielona) rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. w zakresie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w zakresie pozostałych danych, w tym danych do kontaktu, (o ile zostały podane) oraz – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji,
b. w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV, oraz spółki z grupy VOS.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Vos Logistics Cargo International S.A. z siedzibą w Warszawie przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.
8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Vos Logistics Cargo International S.A. z siedzibą w Warszawie ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4. a i b., w dowolnym momencie.
10. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na etapie rekrutacji mogą być Państwo poproszeni o rozwiązanie testów kompetencyjnych, osobowościowych lub rekrutacyjnych (profilowanie), jednak wyniki tych testów nie będą stanowiły podstawy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

Poznaj

VOS Logistics Polska

Dlaczego warto?

Jesteśmy jednym z liderów na rynku transportu drogowego i usług logistycznych dostosowanych do potrzeb klientów. Posiadamy ponad 30 oddziałów w Europie zatrudniając ponad 2,560 pracowników. Dysponujemy nowoczesną flotą składającą się z ponad 1250 pojazdów Euro 5, EEV i Euro 6, 3500 jednostek ładunkowych oraz 250 000 m2 powierzchni magazynowej.

Każdego dnia usprawniamy i zwiększamy efektywność działań dla naszych klientów. Inwestujemy w innowacyjne i zaawansowane technologie, aby zwiększać bezpieczeństwo, wydajność operacyjną oraz poziom obsługi klienta.

Proces rekrutacji

KrokAplikacja
KrokSelekcja aplikacji
KrokWywiad telefoniczny
KrokSpotkanie rekrutacyjne
KrokZakończenie procesu rekrutacji