Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Szkoleń i OTS

NES Global Talent

Zachodniopomorskie

1 dzień temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Naszym Klientem jest wiodąca spółka chemiczna w Polsce, która realizuje obecnie jeden z największych w Europie projektów budowy instalacji chemicznych.

 

Specjalista ds. Szkoleń i OTS

 

ETAP INWESTYCJI:
 • Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej symulatorów treningowych (OTS).
 • Udział w testach odbiorowych symulatorów OTS.
 • Opracowanie programów szkoleń symulatorowych.
 • Realizacja szkoleń symulatorowych.
 • Przygotowanie szkolenia podstawowego dla operatorów, dotyczącego wiedzy podstawowej oraz umiejętności wymaganych do pracy na stanowisku operatora.
 • Opiniowanie rozwiązań technologicznych.
 • Udział w opiniowaniu P&ID, ISO (izometryki), PLD z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.
 • Analiza funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych, (ESD shutdown logic).
 • Opiniowanie i udział w odbiorach systemów.
 • Udział w próbach u producenta krytycznych urządzeń (FAT – Factory Acceptance Test).
 • Udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP.
 • Udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi.
 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi instalacji oraz poddawanie się między etapowej ocenie kompetencji prowadzonej przez kontraktora EPC.
 • Udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.
 • Udział w przygotowaniu instrukcji oraz procedur (technologiczne, procesowe, stanowiskowe, eksploatacyjne).
ETAP EKSPLOATACJI:
 • Dbanie o oszczędną gospodarkę energetyczną.
 • Obsługa oraz testowanie symulatorów OTS.
 • Gromadzenie danych niezbędnych do aktualizacji oraz modyfikacji symulatorów OTS.
 • Aktywny udział w szkoleniach personelu przygotowujących do samodzielnej obsługi Instalacji PDH/PP oraz Instalacji Pomocniczych i Terminalu.
 • Planowanie, organizacja i realizacja szkoleń. Nadzór nad uprawnieniami zawodowymi (certyfikaty SEP,TDT,UDT, ADR itp.) .
 • Prowadzenie szkoleń, instruktaży i ćwiczeń praktycznych pracowników oraz okresowe weryfikowanie kompetencji.
 • Udział w pracach komisji awaryjnych dotyczących występujących w zakładzie awarii technicznych i zaburzeń technologicznych.
 • Nadzór nad powierzoną dokumentacją produkcyjną.
 • Dzielenie się wiedzą specjalistyczną ze współpracownikami poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowych i udział w szkoleniach.
 • Dostarczanie informacji niezbędnych do budowy oraz aktualizacji modeli instalacji technologicznych w narzędziach informatycznych do optymalizacji i harmonogramowania produkcji (opcja).
 • Kształtowanie prawidłowych relacji pracowniczych.
 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników.
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.
 • Udział w komisjach egzaminacyjnych po zakończeniu instruktaży stanowiskowych, dla pracowników zatrudnianych na nadzorowanej Instalacji, i innych komisji wg. potrzeb.
 • Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie wiedzy zawodowej.
 • Uczestnictwo w szkoleniach BHP, PPOŻ, specjalistycznych oraz wymaganych prawem.
 • Śledzenie literatury fachowej dotyczącej najnowszych rozwiązań w obszarze nadzorowanych procesów technologicznych.
 • Nadzór nad realizacją wymagań polityki jakości, polityki środowiskowej, polityki bhp oraz zadań wynikających z procedur i instrukcji obowiązujących w zakresie realizowanych obowiązków.
 • Przestrzeganie instrukcji i procedur Systemów Zarządzania funkcjonujących w Spółce.
 • Przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrona zasobów.
 • Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Wykonywanie obowiązków przydzielonych zgodnie z WPOR.
 • Realizacja nakazów i zaleceń wynikających z protokołów poawaryjnych i powypadkowych.
 • Realizacja zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów.
 • Realizacja zaleceń organów kontroli zewnętrznej.
WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (pożądane: inżynieria procesowa, technologia chemiczna, inżynieria produkcji).
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 – letnie na stanowisku o podobnym charakterze w zakładzie przemysłowym z obszaru Oil&Gas lub petrochemicznym.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.
 • Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Szkoleń

Specjalista do spraw rekrutacji i szkoleń, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za realizowanie procesu rekrutacji i prowadzenie szkoleń pracowniczych skierowanych zarówno do nowych pracowników, jak i mających na celu poszerzanie kwalifikacji osób obecnie zatrudnionych. Specjalista reguluje zatrudnienie w firmie lub instytucji w oparciu o ścisłe instrukcje przełożonych, opracowuje oferty ...
Specjalista ds. Szkoleń Praca Specjalista ds. Szkoleń

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest NES Global Talent.

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (659)
Wałbrzych (60)
Legnica (119)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (242)
Toruń (138)
Lubelskie:
Lublin (232)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (793)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (86)
Mazowieckie:
Warszawa (1977)
Radom (177)
Płock (65)
Opolskie:
Opole (228)
Nysa (61)
Podkarpackie:
Rzeszów (172)
Przemyśl (37)
Podlaskie:
Białystok (147)
Suwałki (40)
Łomża (33)
Pomorskie:
Gdańsk (505)
Gdynia (269)
Słupsk (68)
Śląskie:
Katowice (604)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (183)
Elbląg (87)
Ełk (48)
Wielkopolskie:
Poznań (602)
Kalisz (90)
Konin (55)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (382)
Koszalin (121)
Kołobrzeg (53)
Auchan (156)
Tesco (50)
Inditex (27)
Leroy Merlin (109)
Bricoman (11)
STRABAG (9)
ABB (16)
Accenture (66)
Carrefour (178)
PKO BP (323)
PwC (18)
KPMG (24)
Orange (45)
IKEA (50)
Budimex (2)

Rekrutują z Praca.pl