Specjalista ds. Technicznych

Dolnośląskie Centrum Onkologii

Wrocław

4 dni temu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
zatrudni:

Specjalista ds. Technicznych
Miejsce pracy: Wrocław


Podstawowe obowiązki:

 • Nadzór nad realizowanymi przez Szpital zadaniami remontowo - inwestycyjnymi,
  w tym: budżetowanie, kontrola przebiegu realizacji, rozliczanie, nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • Przygotowywanie w części technicznej, zgodnie z wymaganiami ustawy PZP, opisów przedmiotu zamówienia dla zadań remontowo – inwestycyjnych realizowanych przez Szpital wraz z uczestnictwem w komisjach przetargowych na wyłonienie wykonawców tych zadań,
 • Porządkowanie i zarządzanie dokumentacją techniczną Szpitala będącą w dyspozycji Działu Technicznego,
 • Współtworzenie harmonogramów serwisowania, monitorowanie i rozliczanie serwisów zewnętrznych,
 • Rozliczanie dostaw mediów i usług wykonywanych przez jednostki zewnętrzne,
 • Wsparcie Kierownika Działu w czynnościach związanych ze stosowaniem
  i przestrzeganiem wewnętrznych procedur obowiązujących w Szpitalu,
  w szczególności związanych z technicznym utrzymaniem ruchu i funkcjonowaniem Szpitala.

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, sanitarne lub elektryczne),
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi – mile widziane,
 • Znajomość prawa budowlanego,
 • Znajomość ustawy PZP,
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy na placu budowy,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, CAD – mile widziane,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu minimum średnio zaawansowanym,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę wśród profesjonalistów,
 • Rozwój zawodowy,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Oferty (CV) prosimy składać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

Dodatkowe informacje i zapytania na adres mailowy: sliwonik.m@dco.com.pl

 

 

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

DCO kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Poznaj

Dolnośląskie Centrum Onkologii