Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. techniki taboru
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
11 dni temu

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Taboru i Nadzoru Technicznego jako:

Specjalista ds. techniki taboru
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2023/010
Będziesz odpowiadać za:
 • określanie wymagań technicznych dla planowo - zapobiegawczych obsług technicznych taboru,
 • określanie wymagań technicznych dla napraw głównych tramwajów,
 • aktualizowanie dokumentacji planowo - zapobiegawczych obsług technicznych i procedur dotyczących napraw głównych tramwajów,
 • uczestniczenie w działaniach walidacyjnych, testach i badaniach nowych produktów,
 • uczestnictwo w odbiorach tramwajów po wykonanej naprawie głównej,
 • przeprowadzanie kontroli, prób, pomiarów i oględzin technicznych oraz diagnostyki tramwajów naprawianych/remontowanych,
 • określanie wymagań dla materiałów i podzespołów pozyskiwanych na potrzeby planowo -
 • zapobiegawczych obsług technicznych oraz napraw głównych taboru,
 • określanie wymagań dla rozwiązań technicznych planowanych do zastosowania w taborze lub jego obsłudze oraz kontrola jego wdrażania w jednostkach/komórkach organizacyjnych Spółki,
 • pracę w zespołach/komisjach powypadkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z projektami racjonalizatorskimi,
 • prowadzenie gospodarki kołami tramwajowymi,
 • zarządzanie zaawansowanym technicznie usprzętowieniem zaplecza technicznego oraz jego wykorzystaniem,
 • monitorowanie realizacji umów prowadzonych przez Zespół/Dział,
 • prace przy procedurach kwalifikacji poddostawców od strony poziomu techniki i przestrzegania systemów jakości,
 • przygotowywanie projektów: pism, opisów technicznych, sprawozdań, instrukcji, poleceń, zarządzeń oraz SWZ w zakresie technicznym dotyczących taboru eksploatowanego,
 • zbieranie i analiza danych służących ocenom technicznym oraz dokonywanie takich ocen dotyczących procesów utrzymaniowych eksploatowanego taboru,
 • przygotowywanie koncepcji rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji i usprawnienia taboru oraz wyposażenia obsługowego,
 • uczestniczenie w planowaniu i realizacji procesów produkcyjnych oraz obsługowych mających na celu zapewnienie zakładanej jakości nowych produktów oraz produktów naprawianych i/lub remontowanych,
 • ustalanie przyczyn awaryjności tramwajów, części, podzespołów, współpracy taboru z urządzeniami zasilania i nawierzchnia torowa.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego na kierunkach automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, transport, mechatronika, mechanika i budowa maszyn,
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie budowy pojazdów szynowych lub trakcji elektrycznej,
 • 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z naprawami, obsługą techniczną, badaniami technicznymi lub produkcją taboru szynowego,
 • znajomości przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących pojazdów szynowych,
 • znajomości procesów projektowania, wytwarzania, badania i walidowania, dopuszczania do ruchu, odbierania jakościowego pojazdów szynowych,
 • znajomości struktury i zawartości dokumentacji technicznej dotyczącej budowy i obsługi pojazdu szynowego,
 • umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną i normami, znajomości rysunku technicznego,
 • umiejętności redagowania pism urzędowych, tworzenia raportów oraz prezentacji,
 • świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV,
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie dobrym (angielski lub niemiecki),
 • znajomości programów: Word, Excel, Power Point, Outlook, AutoCad, na poziomie zaawansowanym,
 • prawa jazdy kat. B,
 • samodzielności przy wykonywaniu indywidualnie zleconych zadań jak również umiejętności pracy w zespole pod presją czasu.
Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Tramwaje Warszawskie służą mieszkańcom stolicy od ponad 150 lat. Każdego roku podróżuje z nami ponad 180 milionów pasażerów. 

Naszym głównym celem jest zapewnienie nowoczesnej, szybkiej i bezpiecznej zbiorowej komunikacji tramwajowej w całej Warszawie. Odpowiadamy także za:

• eksploatację, zakup, wymianę i naprawę taboru tramwajowego,

• prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów infrastruktury torowo- sieciowej i budynków.

Dzięki prowadzonym inwestycjom Tramwaje Warszawskie stają się nowoczesnym i przyjaznym środowisku przedsiębiorstwem oferującym pasażerom najwyższy komfort podróżowania.

Zatrudniamy ponad 3 600 pracowników w czterech Zakładach Realizacji Przewozów, Zakładzie Naprawy Tramwajów, Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów oraz w dwudziestu trzech działach (komórkach organizacyjnych).

Tramwaje Warszawskie to nie tylko motorniczowie – to również pracownicy zaplecza technicznego, pracownicy administracyjni, inżynierowie i specjaliści z różnych dziedzin m.in.: informatyki, budownictwa, mechaniki, energetyki, elektroniki, logistyki, zamówień publicznych itd.

 

Podobne oferty