Specjalista ds. Utrzymania Ruchu w Laboratoriach

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Wrocław

8 dni temu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu w Laboratoriach
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: DWL/SURL/2019
Główne zadania i obowiązki
 • Bieżąca konserwacja, naprawa i obsługa techniczna urządzeń laboratoryjnych i innego wyposażenia laboratoriów pomocniczych i pozostałych (w zakresie nie wymagającym serwisu specjalistycznego).
 • Wsparcie bieżących zakupów części zamiennych, materiałów zużywalnych, serwisów, przeglądów i napraw aparatury laboratoryjnej.
 • Wsparcie pracowników naukowych w utrzymaniu pełnej funkcjonalności laboratoriów Instytutu.
 • Wsparcie pracowników laboratoriów w obsłudze aparatury laboratoryjnej – instruktaż i pomoc w obsłudze, w razie potrzeby wykonywanie badań na powierzonej aparaturze.
 • Opieka nad prawidłowym funkcjonowaniem laboratoriów pomocniczych, a w szczególności media kitchen (obsługa autoklawów, zmywarek, suszarek).
 • Nadzór nad logistyką wewnętrzną aparatury i wyposażenia laboratoryjnego (transport aparatury do wskazanych miejsc wraz z podłączeniem i przeprowadzeniem rozruchu).
Kwalifikacje zawodowe
 • Wykształcenie wyższe techniczne: inżynieria biomedyczna, elektronika, chemia, biotechnologia lub pokrewne.
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Praktyczna znajomość obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej.
 • Znajomość obowiązujących przepisów, zarządzeń i wytycznych prawa dotyczących eksploatacji aparatury badawczej.
 • Doświadczenie w drobnych naprawach sprzętu laboratoryjnego.
 • Praktyczna znajomość MS Office.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w szczególności w zakresie rozumienia dokumentacji technicznej.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz czynne prawo jazdy kat. B
Kandydatom oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Dofinansowanie do urlopu.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
Dodatkowo
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • zielone miejsce pracy
 • dofinansowanie do urlopu
 • możliwść skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • darmowe miejsce parkingowe
 • możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)
 • udział w innowacyjnych projektach badawczych
 • wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny
 • praca w ogóolnopolskiej sieci badawczej
Czekamy na Ciebie!
#PORTdlaTalentów
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poznaj

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Specjalista ds. utrzymania ruchu to osoba, która odpowiada za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego, aktualizacja dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów, konserwacji ...
Praca Specjalista ds. Utrzymania Ruchu