Specjalista ds. Wsparcia IT

Społeczna Akademia Nauk

Warszawa

38 dni temu

Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.

Specjalista ds. Wsparcia IT
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • instalacja i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (HW i SW),
 • administracja wybranymi systemami teleinformatycznymi,
 • obsługa zgłoszeń IT od użytkowników,
 • ewidencja składowych infrastruktury IT,
 • udział w projektach wdrożeniowych systemów IT,
 • współpraca z dostawcami IT,
 • wsparcie IT pracowników firmy (Helpdesk ),
 • monitorowanie i realizacja incydentów zgłaszanych przez użytkowników,
 • instalowanie i konfigurowanie aplikacji biurowych, programów użytkowych, klientów systemów korporacyjnych,
 • samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu komputerowego, telefonii komórkowej i stacjonarnej, aplikacji biurowych, systemów korporacyjnych,
 • codzienna administracja serwerami i aplikacjami.

Wymagania:

 • wykształcenia min. średniego (profil techniczny) lub doświadczenia na podobnym stanowisku (dodatkowy atut),
 • znajomość zagadnień z zakresu Active Directory oraz zarządzania tożsamością i uprawnieniami,
 • 2-3 letnie doświadczenie zawodowe z obszaru wsparcia IT,
 • gotowość do pracy w weekendy (wybrane dni),
 • zrozumienie procesowego wsparcia IT (helpdesk),
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i dyscyplina,
 • znajomości, w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania: środowiska Windows, obsługi urządzeń peryferyjnych, aplikacji biurowych, poczty elektronicznej, systemów antywirusowych, sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego oraz zagadnień sieciowych,
 • znajomość Active Directory, Vmware, Veeam mile widziana,
 • wstępna wiedza w zakresie sieci komputerowych (TCP/IP, switching, routing, VPN, firewall itp.),
 • wstępna znajomość problematyki zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa (firewall, IPS/IDS, VPN, SIEM),
 • umiejętność dokonania analizy sieci pod kątem występowania błędów w konfiguracji, dokonanie optymalizacja działania sieci,
 • umiejętności szybkiego zdobywania informacji i rozwiązywania problemów informatycznych,
 • efektywnej organizacji pracy własnej, dokładności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań,
 • wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • świadectwo maturalne lub dyplom studiów wyższych
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
 • pracę w ścisłym centrum Warszawy,
 • pracę w Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • przyjazną atmosferę.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Poznaj stanowisko: Asystent działu IT 
Asystent działu IT, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie bieżącego wsparcia pracownikom działu IT firmy lub instytucji. W zakresie pełnionych przez niego obowiązków może się więc znaleźć uzupełnianie portfolio firmy, przygotowywanie faktur, umawianie spotkań z klientami i kontrahentami firmy, wykonywanie szeregu prostych prac biurowych i administracyjnych, etc. Stanowisko jest często obsadzane ...
Praca Asystent działu IT