Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. wyceny i monitorowania nieruchomości mieszkaniowych

mBank S.A.

Warszawa

198 dni temu


Specjalista ds. wyceny i monitorowania
nieruchomości mieszkaniowych,
mBank Hipoteczny

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SPE/119/0718


Zakres odpowiedzialności Specjalisty to:

 • ocena ryzyka związanego z nieruchomością mieszkaniową jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów detalicznych
 • ustalanie bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości mieszkaniowych w obszarze kredytów detalicznych
 • monitorowanie wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów mieszkaniowych w fazie inwestycji budowlanej
 • analiza nieruchomości mieszkaniowej w fazie inwestycji pod kątem uruchamiania transz kredytów detalicznych
 • weryfikacja formalno–prawna zabezpieczenia pod kątem wpisu do Rejestru Zabezpieczeń Listów Zastawnych

Zaaplikuj jeśli masz to COŚ, czyli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku ekonomicznym lub budowlanym
 • posiadasz 3-letnie doświadczenie w pracy w zakresie wyceny nieruchomości mieszkaniowych zdobyte w bankowości
 • posiadasz wiedzę z zakresu:
  • podstaw prawnych funkcjonowania rynku nieruchomości
  • wyceny nieruchomości mieszkaniowych
  • ustalania bankowo–hipotecznej wartości nieruchomości dla nieruchomości mieszkaniowych
  • podstaw budownictwa mieszkaniowego
 • swobodnie pracujesz z aplikacjami systemu MS Office
 • posiadasz Licencję rzeczoznawcy majątkowego lub ukończone praktyki w zakresie wyceny nieruchomości uprawniające do przystąpienia do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego
 • komunikujesz się w j. angielskim (na poziomie umożliwiającym konwersację oraz redagowanie tekstów)
 • posiadasz umiejętności komunikacyjne, jesteś osobą otwartą, lubisz pracę zespołową
 • pracujesz z zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością
 • efektywnie zarządzasz swoim czasem pracy

Nasza propozycja:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Miejsce pracy to Departament Ryzyka Kredytów Mieszkaniowych, mBank Hipoteczny
 • możliwość rozwoju posiadanych kompetencji oraz zdobycia wielu nowych
 • przyjazna i miła atmosfera pracy, z poszanowaniem idei work-life balance
 • benefity płacowe oraz poza płacowe (m.in. prywatna opieka medyczna, karta multisport, szeroki program rabatowy).


Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Poznaj

mBank S.A.

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Dowiedz się więcej: https://www.mBank.pl/kariera

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. wycen

Specjalista ds. wycen zajmuje się szacowaniem wartości produktów lub planowanych inwestycji. Analizuje rynek i czynniki wpływające na wartość danych produktów. Może to dotyczyć różnych produktów np. nieruchomości, produktów bankowych, papierów wartościowych czy inwestycji w różnych branżach np. budowlanej. W przypadku inwestycji do jego obowiązków należy także kalkulacja kosztów ...
Specjalista ds. wycen Praca Specjalista ds. wycen

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (766)
Wałbrzych (49)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (229)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (261)
Chełm (27)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (932)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2299)
Radom (172)
Płock (117)
Opolskie:
Opole (223)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (150)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (139)
Suwałki (46)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (474)
Gdynia (218)
Słupsk (75)
Śląskie:
Katowice (559)
Częstochowa (162)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (140)
Elbląg (103)
Ełk (80)
Wielkopolskie:
Poznań (713)
Kalisz (77)
Konin (40)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (336)
Koszalin (66)
Kołobrzeg (44)
Auchan (156)
Tesco (71)
Inditex (33)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (10)
STRABAG (11)
ABB (12)
Accenture (264)
Carrefour (81)
PKO BP (315)
PwC (31)
KPMG (44)
Orange (19)
IKEA (20)
Budimex (50)

Rekrutują z Praca.pl