Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Wejherowo

34 dni temu

Ogłoszenie numer: 2657521, z dnia 2019-09-13

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.


W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: pomorskie / Wejherowo

 

Opis stanowiska

 • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawdzenie kompletności dokumentów określających przedmiot zamówienia publicznego dostarczonych przez Działy w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie dokumentacji toczących się postępowań, celem wyłonienia wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowywanych postępowań przetargowych,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, współpraca z innymi członkami komisji,
 • pisemne udzielania wyjaśnień wykonawcom dotyczących materiałów przetargowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa,
 • aktualizacja informacji publikowanych na stronie internetowej Spółki dotyczących zamówień publicznych,
 • nadzór nad zamówieniami poniżej progu przetargowego zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem wewnętrznym Spółki,
 • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • analizowanie zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych aktów wykonawczych, opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i innych organów legislacyjnych,
 • wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych.

Wymagania

 • preferowane wykształcenie wyższe (prawo, administracja, kierunki techniczne, studia podyplomowe z zamówień publicznych),
 • samodzielność działania,
 • przynajmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi MS Office.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • uczestnictwo w szkoleniach, kursach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
Praca Specjalista ds. zamówień publicznych