Specjalista elektryk - dyspozytor systemu SCADA

Politechnika Wrocławska

Wrocław

62 dni temu

Dział Infrastruktury Technicznej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista elektryk - dyspozytor systemu SCADA
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: Dys-SCADA/04/2020
Opis stanowiska:

 

Specjalista elektryk – dyspozytor systemu SCADA będzie odpowiedzialny za nadzór nad eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych uczelni w tym systemem SCADA.

 

Zakres obowiązków:
 • nadzorowanie pracy urządzeń łączności, telemechaniki oraz rejestracji danych wykorzystywanych do kierowania ruchem sieci elektroenergetycznej,
 • koordynowanie pracy pozostałych pracowników Działu w zakresie monitorowanych zdarzeń w sieci, w tym w szczególności dotyczących zakłóceń/awarii,
 • pełnienie funkcji zdalnego nadzoru pracowników przy pracach na urządzeniach elektroenergetycznych przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy,
 • nadzór nad poprawnym rozdziałem energii dla odbiorców wewnętrznych uczelni, w razie potrzeby wprowadzanie zmian w układzie pracy sieci,
 • dopuszczanie i nadzorowanie prac w warunkach szczególnie zagrożonych dla zdrowia i życia,
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie zawodowe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (8 lat przy wykształceniu średnim),
 • aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w grupie urządzeń 1,
 • mile widziane świadectwo obejmujące urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (w zakresie SN) oraz pomiary,
 • praktyczna znajomość prawa energetycznego, wymagań bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, komunikatywność i zaangażowanie w realizację zadań.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poznaj

Politechnika Wrocławska