Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Prasowym

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa

33 dni temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Prasowym
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/BPr/100/20

 

Stanowisko pracy ds. wydawnictw własnych

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba /1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • udział w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności w przedmiocie wydawnictw i wykonania publikacji), w tym sporządzanie projektu umów z wykonawcami, dokonywanie badania i oceny złożonych ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, w szczególności dotyczącymi zakupu artykułów promocyjnych oraz nagród w konkursach organizowanych lub patronowanych przez ARiMR;
 • udział w opracowywaniu planu zakupów i zamówień publicznych zgodnie z właściwością biura;
 • badania rynku cen dostawców pod kątem planowanych zakupów;
 • przygotowanie zapotrzebowania i uzasadnienia dla zakupów;
 • udział w tworzeniu planów wydawniczych ARiMR;
 • prowadzenie zbioru wydawnictw i materiałów merytorycznych;
 • przygotowywanie, rozliczanie i kontrola wykonania planu finansowego Biura Prasowego w zakresie wydawnictw.

 Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Udokumentowany co najmniej 1 rok stażu pracy;
 • Znajomość procedury przetargowej, przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego;
 • Praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office;
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR;

Wymagania pożądane:

 • samodzielność i dokładność.

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Marketing społeczny zakłada w swej teorii prowadzenie długoterminowych działań marketingowych uwzględniających interesy konsumentów i całej społeczności, w której funkcjonuje dana firma lub przedsiębiorstwo. Działania te nie pozostają jednak bez znaczenia także dla samej firmy przy założeniu, że w dalszej perspektywie jej interesy zbiegają się ściśle z interesami konsumentów i lokalnej społeczności. Marketing ...
Praca Specjalista ds. Marketingu Społecznego