Specjalista / Specjalistka ds. przetargów i zakupów

Nask

Warszawa

8 dni temu

NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii.

 

Obecnie do naszego biura w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. przetargów i zakupów
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania na stanowisku:
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020",
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej (w tym m.in. pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej, badanie i ocena ofert, sporządzanie protokołów, organizacja posiedzeń komisji),
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru prawidłowego trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień i prowadzenie rejestrów,
 • prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro zgodnie z wewnętrznym regulacjami.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
 • 3 letnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego dot. sektora IT,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań zakupowych i negocjacji z dostawcami,
 • znajomość oprogramowania MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia, wielozadaniowość i terminowość,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Równowagę między pracą a życiem osobistym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Ciekawe projekty
 • Współpracę z ekspertami w branży
 • Udział w szkoleniach i konferencjach
 • Naukę języka angielskiego w godzinach pracy
 • Opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Biuro w dogodnej lokalizacji
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Informujemy, że akceptacja powyższej oferty oznacza wyrażenie zgody na udział w rekrutacji organizowanej przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 oraz udostępnienie Twoich danych osobowych do NASK-PIB.

Informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
2. NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
3. Masz prawo do wycofania udzielonej NASK-PIB zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; aby wycofać udzieloną zgodę należy napisać na adres: rodowrekrutacji@nask.pl;
4. NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące;
5. Masz prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Twoje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Poznaj

Nask

W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W dotychczasowej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działał od grudnia 1993 r. do 1 października 2010 r. Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa funkcjonuje jako instytut badawczy. NASK jest wiodącym polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. We współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzimy działalność naukową i badawczo-wdrożeniową. Są to m.in. projekty z dziedziny jakości usług teleinformatycznych (QoS - Quality of Service) i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji. Aktywnie działamy w wielu organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych (FIRST, CENTR, TERENA, RIPE), uczestniczymy w projektach Unii Europejskiej. W ramach NASK działa zespół CERT Polska - pierwszy w Polsce Computer Emergency Response Team (zespół reagowania na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych), ściśle współpracujący z podobnymi zespołami na całym świecie.

Specjalista ds. przetargów jest odpowiedzialny za przygotowywanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do udziału w przetargach. Do jego obowiązków należy również wyszukiwanie informacji o przetargach oraz składanie ofert. Osoba zatrudniona na tym stanowisku kontroluje również prawidłowy obieg dokumentacji przetargowej oraz dba o prowadzenie rejestru i archiwizację prowadzonych ...
Praca Specjalista ds. przetargów