Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

  Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Opis stanowiska Nadzorowanie i doskonalenie działania Systemu Jakości dla produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych; Opiniowanie i nadzorowanie dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości; Udział w procesie zarządzania ryzykiem; Udział w procesie zarządzania zmianami w firmie, ocena ryzyka...
 • Osoba Wykwalifikowana / Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

  Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Opis stanowiska Certyfikacja i zwalnianie do obrotu produktów leczniczych, importowanych produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych; Zatwierdzanie dokumentacji wytwarzania serii; Znajomość bieżących wymagań i wytycznych dla produktów leczniczych i badanych produktów...
 • Specjalista ds. Systemów Zarządzania

  JT S.A.   Warszawa, Białołęka    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  19 godz.
  Miejsce pracy: woj. Mazowieckie – Warszawa, Białołęka DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Opracowywanie i wdrażanie do stosowania dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm; Współpraca przy optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych;...
 • Specjalista ds. kontroli jakości

  JT S.A.   mazowieckie    praca mobilna
  siedziba firmy: Jaworzno
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  24 godz.
  Miejsce pracy: Jaworzno woj. śląskie oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Kontrola prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych; Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych...
 • Inżynier jakości

  JT S.A.   mazowieckie    praca mobilna
  siedziba firmy: Jaworzno
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  24 godz.
  Miejsce pracy: Jaworzno woj. śląskie oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Kontrola jakości prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych; Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu...
 • Specjalista / Specjalistka ds. zapewnienia jakości

  POLPHARMA S.A.   Starogard Gdański    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat
  6 dni
  GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Ocena raportów serii umożliwiających certyfikację produktów gotowych; Ścisła współpraca z obszarem produkcji, kontroli jakości, logistyki; Udział w rozwiązywaniu problemów dotyczących jakości produktów leczniczych, substancji czynnych, prowadzenie i koordynowanie...
 • Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO

  ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.   Lubliniec, ul. Klonowa 60    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  6 dni
  Jakie zadania mamy dla ciebie? Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Wdrażanie zmian w systemie zarządzania jakością. Szkolenie pracowników i promowanie kultury jakości i działań ekologicznych. Współpraca z Klientami w zakresie zagadnień jakościowych...
 • Mechanik Utrzymania Ruchu

  WPO ALBA S.A.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Opis stanowiska pracy: sumienne wykonywanie zadań i poleceń przełożonego, terminowość wykonywania zadań, dbanie o powierzone narzędzia pracy i właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą lub zniszczeniem – z chwilą wydzielenia z magazynu i jego protokolarnego odbioru – przejęcie...
 • Software Engineer

  NES Global Talent   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  aplikuj szybko
  20 godz.
  Twoje obowiązki: Przeprowadzanie analiz wymagań dotyczących oprogramowania; Wykonywanie projektowanie oprogramowania; Generowanie kodu oprogramowania dla systemów wbudowanych czasu rzeczywistego poprzez kodowanie ręczne, konfigurację modułów AUTOSAR lub autokodowanie modeli SIMULINK;...
 • Laborant / Laborantka

  EP Energo Mineral Sp. z o.o.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych chemicznych i fizycznych wg norm i procedur. Kompleksowa obsługa sprzętu laboratoryjnego. Przygotowywanie próbek do badań. Prowadzenie dokumentacji z badań. Kontrolowanie wyników z bieżącej produkcji. Wdrażanie własnych pomysłów/ projektów.
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością Warszawa
Specjalista / Specjalistka w Dziale Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem

Specjalista / Specjalistka w Dziale Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
62 dni temu
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka w Dziale Pełnomocnika Zarządu
ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem
Miejsce pracy: Warszawa

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. jest samorządowym i jedynym w kraju miejskim przewoźnikiem kolejowym, a także jednym z elementów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od 18 lat świadczymy usługi transportu pasażerskiego w ramach aglomeracji warszawskiej. Zapewniamy mieszkańcom stolicy i okolicznych gmin wygodny dojazd do pracy czy szkoły. Eksploatując nowoczesne pojazdy i realizując kolejne inwestycje, oferujemy atrakcyjną alternatywę wobec transportu samochodowego, zmniejszając negatywny wpływ miasta na środowisko.

Twój zakres obowiązków:
 • Monitorowanie i uaktualnianie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem (SMS/MMS) oraz dbałość o jej aktualność;
 • Weryfikacja regulacji wewnętrznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami na podstawie wniosków o zmianę oraz współudział w prowadzeniu wykazu zmian;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych SMS/MMS oraz innych czynności nadzorczych związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem;
 • Prowadzenie dokumentacji, gromadzenie i przetwarzanie danych związanych z wydarzeniami kolejowymi;
 • Opracowywanie okresowej sprawozdawczości i raportów w sprawach bezpieczeństwa i utrzymania na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Udział w opracowywaniu programu poprawy bezpieczeństwa, strategii monitorowania oraz strategii kultury bezpieczeństwa;
 • Czynny udział w identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka, a także wykonywanie analiz bezpieczeństwa na podstawie zgłoszonych zagrożeń, rejestru zdarzeń oraz obszaru ryzyka wspólnego;
 • Dokonywanie oceny znaczenia dla bezpieczeństwa wprowadzanych zmian w prowadzonej działalności;
 • Prowadzenie pouczeń okresowych z zakresu SMS/MMS dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych;
 • Przeprowadzanie analiz związanych z efektywnością procesów określonych w systemie zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem oraz formułowanie działań i rekomendacji w celu ich dalszego doskonalenia;
 • Formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz monitorowanie ich skuteczności;
 • Przeprowadzanie analiz związanych z systemem zarządzania jakością w transporcie kolejowym;
 • Nadzór nad dokumentacją przychodzącą i wychodzącą, tworzenie projektów odpowiedzi w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi;
 • Reprezentowanie Spółki na zewnątrz, w ramach udziału w pracach zespołów zadaniowych powołanych przy Prezydencie m.st Warszawy oraz przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Profesjonalne i kompetentne reprezentowanie Spółki;
 • Dbanie o powierzone środki dostępu oraz dokumentację.
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z transportem kolejowym lub administracyjnym; Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z systemami zarządzania;
 • Dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Mile widziana znajomość programów związanych z tworzeniem map procesów;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (B1);
 • Znajomość przepisów związanych z transportem kolejowym, w tym związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem (SMS/MMS);
 • Mile widziana znajomość metody analizy ryzyka FMEA oraz wymagań normy RAMS;
 • Mile widziane uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem lub systemu zarządzania utrzymaniem lub systemu zarządzania jakością
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność w zarządzaniu sobą w czasie pracy oraz odpowiedzialność;
 • Organizacja pracy oraz terminowe wykonywanie powierzonych zadań;
 • Odporność na stres oraz umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych oraz pod presją czasu;
 • Umiejętności analityczne oraz formułowanie merytorycznych i logicznych wniosków z przeprowadzanych analiz;
 • Umiejętność efektywnego zarządzania informacją, strategicznego myślenia i pracy koncepcyjnej;
 • Umiejętność określania priorytetów, szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • Wysoka komunikatywność oraz kultura osobista.
To oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę na pełen etat;
 • Możliwości stałego rozwoju zawodowego;
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • Dofinansowanie nauki języków obcych;
 • Wspólne akcje dobroczynne i sportowe;
 • Pakiet dodatkowych benefitów, m.in. świadczenia socjalne, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport, prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie.
Klauzula informacyjna

Poprzez udział w procesie rekrutacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, objętych formularzem oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym(zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Kto przetwarza Pana/Pani dane osobowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie lub na adres mailowy: rekrutacja@skm.warszawa.pl

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się wysyłając e-maila pod adres: iodo@skm.warszawa.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
1. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności przepisy Kodeksu pracy (art. 22¹ §1 – w przypadku danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przeze mnie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • dobrowolnie wyrażoną zgodę ( 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
2. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych w toku przyszłych rekrutacji:
 • Na podstawie odrębnie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji.

Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji – Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Pana prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy narzędzi wspierających proces rekrutacji, podmioty realizujące w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Poznaj

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. jest samorządowym i jedynym w kraju miejskim przewoźnikiem kolejowym, a także jednym z elementów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od 18 lat świadczymy usługi transportu pasażerskiego w ramach aglomeracji warszawskiej. Zapewniamy mieszkańcom stolicy i okolicznych gmin wygodny dojazd do pracy czy szkoły. Eksploatując nowoczesne pojazdy i realizując kolejne inwestycje, oferujemy atrakcyjną alternatywę wobec transportu samochodowego, zmniejszając negatywny wpływ miasta na środowisko.

Podobne oferty

 • Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

  Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Opis stanowiska Nadzorowanie i doskonalenie działania Systemu Jakości dla produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych; Opiniowanie i nadzorowanie dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości; Udział w procesie zarządzania ryzykiem; Udział w procesie zarządzania zmianami w firmie, ocena ryzyka...
 • Osoba Wykwalifikowana / Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

  Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Opis stanowiska Certyfikacja i zwalnianie do obrotu produktów leczniczych, importowanych produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych; Zatwierdzanie dokumentacji wytwarzania serii; Znajomość bieżących wymagań i wytycznych dla produktów leczniczych i badanych produktów...
 • Specjalista ds. Systemów Zarządzania

  JT S.A.   Warszawa, Białołęka    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  19 godz.
  Miejsce pracy: woj. Mazowieckie – Warszawa, Białołęka DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Opracowywanie i wdrażanie do stosowania dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm; Współpraca przy optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych;...
 • Specjalista ds. kontroli jakości

  JT S.A.   mazowieckie    praca mobilna
  siedziba firmy: Jaworzno
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  24 godz.
  Miejsce pracy: Jaworzno woj. śląskie oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Kontrola prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych; Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych...
 • Inżynier jakości

  JT S.A.   mazowieckie    praca mobilna
  siedziba firmy: Jaworzno
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko
  24 godz.
  Miejsce pracy: Jaworzno woj. śląskie oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Kontrola jakości prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych; Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu...
 • Specjalista / Specjalistka ds. zapewnienia jakości

  POLPHARMA S.A.   Starogard Gdański    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat
  6 dni
  GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Ocena raportów serii umożliwiających certyfikację produktów gotowych; Ścisła współpraca z obszarem produkcji, kontroli jakości, logistyki; Udział w rozwiązywaniu problemów dotyczących jakości produktów leczniczych, substancji czynnych, prowadzenie i koordynowanie...
 • Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO

  ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.   Lubliniec, ul. Klonowa 60    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  6 dni
  Jakie zadania mamy dla ciebie? Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Wdrażanie zmian w systemie zarządzania jakością. Szkolenie pracowników i promowanie kultury jakości i działań ekologicznych. Współpraca z Klientami w zakresie zagadnień jakościowych...
 • Mechanik Utrzymania Ruchu

  WPO ALBA S.A.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Opis stanowiska pracy: sumienne wykonywanie zadań i poleceń przełożonego, terminowość wykonywania zadań, dbanie o powierzone narzędzia pracy i właściwe ich zabezpieczenie przed kradzieżą lub zniszczeniem – z chwilą wydzielenia z magazynu i jego protokolarnego odbioru – przejęcie...
 • Software Engineer

  NES Global Talent   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  aplikuj szybko
  20 godz.
  Twoje obowiązki: Przeprowadzanie analiz wymagań dotyczących oprogramowania; Wykonywanie projektowanie oprogramowania; Generowanie kodu oprogramowania dla systemów wbudowanych czasu rzeczywistego poprzez kodowanie ręczne, konfigurację modułów AUTOSAR lub autokodowanie modeli SIMULINK;...
 • Laborant / Laborantka

  EP Energo Mineral Sp. z o.o.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych chemicznych i fizycznych wg norm i procedur. Kompleksowa obsługa sprzętu laboratoryjnego. Przygotowywanie próbek do badań. Prowadzenie dokumentacji z badań. Kontrolowanie wyników z bieżącej produkcji. Wdrażanie własnych pomysłów/ projektów.