Specjalista - Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
Warszawa
specjalista (mid)
umowa o pracę
2 dni temu

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

 • zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk.
 • zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze.
 • posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista - Stanowisko Specjalistyczne w Zespole Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 65/21
Na tym stanowisku do głównych zadań należy:
 • Zapewnienie aktualnych i zgodnych z przepisami prawa polityk oraz instrukcji i procedur w zakresie ZSB zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony lotnictwa cywilnego;
 • Analiza potrzeb, tworzenie planów i koncepcji nowych inwestycji w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego i systemów zabezpieczenia technicznego;
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi z zakresu ZSB, udział w odbiorach wykonanych systemów;
 • Opiniowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz procedur pod względem zgodności z wymaganiami w zakresie ochrony;
 • Przygotowywanie kierunków rozwoju ZSB w ramach polityki zarządzania Przedsiębiorstwa: procesu kontroli dostępu do strefy zastrzeżonej Lotniska, ładunków i poczty, zaopatrzenia pokładowego oraz zaopatrzenia Lotniska Chopina;
 • Współpraca ze Służbą Ochrony Lotniska, Strażą Graniczną, Policją oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym systemów ZSB.
Oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego o profilu bezpieczeństwo, informatyka, technika, zarządzanie projektami lub studia podyplomowe w zakresie ochrony, bezpieczeństwa, zarządzania w lotnictwie;
 • Wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z projektowaniem i wdrożeniami systemów zabezpieczenia technicznego, realizacją projektów zakupowych z branży security, zarządzaniem bezpieczeństwem;
 • Bardzo dobrej znajomości rynku zabezpieczeń technicznych;
 • Mile widziane kursy, szkolenia w zakresie zabezpieczeń technicznych, informatyki, łączności;
 • Samodzielności, zaangażowania, dobrej organizacji pracy własnej, nastawienia na rozwój.
Oferujemy:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji lidera w branży firm świadczących obsługę naziemną na rzecz pasażerów, linii lotniczych i usług pozalotniczych;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Liczne benefity socjalnie i kulturalne;
 • Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla dzieci Pracowników;
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.
APLIKUJ

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV do dnia 19.08.2021r. "Aplikuj Teraz"


PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:

- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11 (lub 22 650 19 43, 22 650 10 39, 22 650 19 27).

- Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.

- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego.

- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty upływu terminu na złożenie dokumentów aplikacyjnych określonej w niniejszym ogłoszeniu.

- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

Aplikuj teraz

Poznaj

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina

Podobne oferty