Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista w Dziale Organizacji i Kadr
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław
50 dni temu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni osobę na stanowisku

 

Specjalista w Dziale Organizacji i Kadr
Miejsce pracy: Wrocław

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika to:
 • planowanie, organizowanie i analizowanie szkoleń pracowników, nadzorowanie terminów ważności szkoleń,
 • sporządzanie rocznego planu szkoleń w DCO,
 • organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich, współpraca z uczelniami, szkołami zawodowymi, sporządzanie i zawieranie umów o praktyki zawodowe, nadzorowanie realizowanych praktyk, wystawianie zaświadczeń i opinii
  o praktykach,
 • opracowywanie dokumentacji dot. uprawnień jednostki do prowadzenia staży kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji,
 • prowadzenie spraw personelu medycznego odbywającego w DCO szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim,
 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji osób odbywających staże,
 • prowadzenie spraw związanych z realizowanymi w DCO umowami o wolontariat,
 • prowadzenie spraw lekarzy stażystów i rezydentów,
 • pomoc w obsłudze ZFŚS.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie wyższe, najmilej widziane prawo, administracja, zarządzanie,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ZFŚS,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale kadr,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, godziny pracy 7:30 – 15:05,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Podobne oferty