Specjalista w Dziale Płac

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawa

37 dni temu

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

Specjalista

w Dziale Płac

Nr ref.: APK4/1210-33b/2020

Główne zadania:

 • sporządzanie list wynagrodzeń ze stosunku służbowego w tym rozliczanie absencji (chorobowych i urlopowych),
 • prowadzenie kartotek osobowych oraz zasiłkowych,
 • naliczanie składek społecznych, zaliczek na pdof, podwyższonych kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • sporządzanie rocznych informacji PIT-11.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • preferowane wyższe ekonomiczne,
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy, podatku dochodowego (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o prawie autorskim), systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie sporządzanie list płac (wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych).

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim;
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego;
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci;
 • systemy premiowe;
 • trzynastą pensję;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Poznaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Płac 
Specjalista do spraw płac, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie firmy lub instytucji. W tym zakresie osoba obsadzona na tym stanowisku może zajmować się regulowaniem stawek wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracy, dbaniem o terminowość wypłat poprzez ścisłą współpracę z działem księgowości, organizowaniem i realizowaniem ...
Praca Specjalista ds. Płac