Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista w Dziale Projektowania i Optymalizacji Sieci Radiowej

NetWorkS! sp. z o.o.

Poznań

210 dni temu

Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie
i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości.

 

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej
oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS!
jest przyznane nam godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:
Specjalista w Dziale Projektowania i Optymalizacji Sieci Radiowej
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 29/JJ/ROP
Umowa na zastępstwo
 
Opis zadań na stanowisku:
 • Wykonywanie kwerend i analiz za pomocą programów PL/SQL i Excel
 • Przygotowaniu dokumentów i zleceń
 • Przygotowywaniu danych tabelarycznych
 • Aktualizacji baz danych i sporządzaniu raportów błędów i niezgodności
 • Wymiana danych z innymi jednostkami organizacji
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Tytuł inżyniera i gotowość pracy w wymiarze pełnego etatu (optymalnie inżynier telekomunikacji, informatyki lub kierunku pokrewnego)
 • Znajomość baz danych PL/SQL oraz Excela
 • Ogólna znajomość działania sieci telefonii komórkowej
 • Umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy własnej i działania pod presją czasu
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Motywacja do nauki i samorozwoju
Wybranej osobie oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • System premiowy
 • Prywatną opiekę medyczną w Enel-Med
 • Ubezpieczenie na życie
 • Kartę sportową
 • Dzień wolny z okazji urodzin lub imienin
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych/w załączonym CV/ przez NetWorkS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20, jako administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych - na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników przeprowadzanych na obecne i przyszłe stanowiska. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie. Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Poznaj

NetWorkS! sp. z o.o.

21 lipca 2011 r., Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (obecnie T-Mobile Polska S.A.), operator sieci T-Mobile oraz PTK Centertel Sp z o.o. (obecnie Orange Polska S.A.), operator sieci Orange, podpisały umowę o współwykorzystywaniu swoich radiowych sieci dostępowych. Umowa określa zasady zarządzania, planowania, obsługi, rozwoju i utrzymania tychże sieci. Zadania te realizuje powołana w tym celu spółka NetWorkS!, w której obaj operatorzy mają po 50% udziałów. Jednym z głównych celów firmy jest stworzenie najwyższej klasy sieci komórkowych w Polsce, a w konsekwencji widoczną poprawę jakości świadczonych usług i zwiększenie ich zasięgu.