Specjalista w Dziale Zbiorów

Muzeum Historii Polski

Warszawa

13 dni temu

Ogłoszenie numer: 4538613, z dnia 2021-05-04

Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista w Dziale Zbiorów

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: MHP/DZ/04/2021

 

Opis stanowiska

Charakterystyka stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zajmować się szeroko rozumianym pozyskiwaniem obiektów do zbiorów MHP, będzie odpowiedzialna za negocjowanie i podpisywanie umów depozytowych, zakupów i darowizny, do jej obowiązków będzie należało opracowanie zbiorów. Ponadto osoba ta będzie angażowana w prace związane z realizacją wystawy stałej, koordynację transportów muzealiów oraz nadzór nad ich montażem na wystawie.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania darowizn i depozytów długoterminowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania obiektów do zbiorów drogą zakupu,
 • koordynacja transportów obiektów muzealnych,
 • opracowanie zbiorów,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych w zakresie związanym z realizacją wystawy stałej.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, muzealnictwo;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w muzeach lub instytucjach kultury;
 • umiejętność przeprowadzania kwerend źródłowych w zbiorach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność sprawnego pozyskiwania, selekcji i przetwarzania informacji, komunikatywność;
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów w języku polskim, wysoka kultura języka polskiego;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365;
 • wskazana umiejętność pracy w programach do inwentaryzacji zbiorów Musnet, Mona, inne;
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, preferowany język angielski, mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego, preferowany język niemiecki lub rosyjski
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • umowa o pracę na pełny etat;
 • praca w zaangażowanym, przyjaznym zespole;
 • praca przy realizacji jednego z najważniejszych projektów muzealnych w Polsce;
 • możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia muzealniczego;
 • dostęp do świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pakietu sportowego;
 • prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 20 maja 2021 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/DZ/04/2021

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 609 004 176.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Muzeum Historii Polski