Specjalista w Rejonie Odbioru i Wywozu Nieczystości

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

Warszawa

2 dni temu

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
w m. st. Warszawie Sp. z o. o.
ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista w Rejonie Odbioru i Wywozu Nieczystości
Miejsce pracy: Warszawa


Miejsce pracy: ul. Tatarska 2/4, 01-163 Warszawa; ul. Zabraniecka 4, 03-872 Warszawa; ul. Sosnkowskiego 4, 05-077 Warszawa; ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa.

 
Opis stanowiska:
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką odpadami w Rejonie,
 • ewidencja odpadów zebranych zmagazynowanych w Rejonie,
 • codzienne rozliczanie odpadów wchodzących i wychodzących z przeładunku w zakresie podziału na:
 • zadania, z których pochodzą odpady,
 • rejony, który dostarcza odpady,
 • RIPOK na który trafią odpady z przeładunku,
 • przygotowanie raportów z ilości odpadów zmagazynowanych i odpadów przekazanych do RIPOK,,
 • prowadzenie w Rejonie elektronicznej bazy odpadów (BDO).
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • wysokie zaangażowanie i sumienność w realizacji powierzonych zadań,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows - MS Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność organizowania pracy.
Warunki pracy:


Praca wykonywana w systemie zmianowym (po 8 godz.).

 

Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie – 90 lat na stołecznym rynku,
 • umowę o pracę,
 • dodatkową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
 • szkolenia zawodowe.

Kandydaci proszeni są o składanie CV za pomocą przycisku ‘’Aplikuj teraz’’ lub dostarczenie osobiście do Działu Organizacyjno-Personalnego w Centrali Spółki (pokój numer 15) ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

 

Dodatkowe informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu: 22/3910229.

 

Do życiorysu prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.”Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. WARSZAWIE sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. MPO może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f) RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym MPO w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania od MPO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mpo.com.pl

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

O NAS

Jesteśmy jedynym podmiotem na stołecznym rynku posiadającym Zintegrowany System Gospodarki Odpadami, który w sposób odpowiedzialny i przyjazny środowisku zagospodarowuje i finalnie utylizuje odpady wytworzone przez mieszkańców Warszawy. Każdy odebrany od naszych Klientów kilogram odpadów jest ewidencjonowany i transportowany do instalacji finalnej utylizacji.

MISJA

Naszą misją jest zapewnienie niezawodnego i efektywnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie m.st. Warszawy w sposób zapewniający dbałość o środowisko naturalne, minimalizację uciążliwości dla mieszkańców oraz rentowność działalności.

NASZA WIZJA

Chcemy wzmacniać naszą pozycję wśród najlepszych przedsiębiorstw z sektora odbioru i zagospodarowania odpadów w Polsce w zakresie efektywności działania, jakości świadczonych usług, innowacyjnych rozwiązań oraz optymalnego wykorzystania zasobów. Dbamy o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników.

Specjalista w zakresie gospodarki odpadami jest pracownikiem instytucji, zajmującej się szeroko pojętą ochroną środowiska, lub przedsiębiorstwa generującego duże ilości szkodliwych dla środowiska odpadów, odpowiedzialną za opracowywanie metod likwidacji i utylizacji odpadów i realizowanie szeregu formalności związanych z tym procesem. W przypadku osoby zatrudnionej w urzędzie, specjalista zajmuje się wydawaniem pozwoleń na ...
Praca Specjalista ds. Gospodarki Odpadami