Specjalista w Sekcji Zarządzania Środowiskiem Pracy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Katowice

19 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:


Specjalista w Sekcji Zarządzania Środowiskiem Pracy

Nr Ref.: BK/BH/SZŚP/S/02/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • znajomość i umiejętność interpretowania przepisów prawa z zakresu prawa ochrony środowiska (m.in Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach, Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
 • prowadzenie gospodarki odpadami w Spółce,
 • pozyskiwanie i ocena danych merytorycznych z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - inwestycji realizowane w ramach budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów infrastrukturalnych,
 • opracowywanie i prowadzenie zestawień niezbędnych do oceny spełnienia wymagań prawnych w zakresie emisji pól elektromagnetycznych i hałasu do otoczenia,
 • nadzór nad wprowadzaniem pyłów i gazów do powietrza,
 • udział w likwidacji awarii mogących skutkować zanieczyszczeniem środowiska oraz w przygotowaniu i prowadzeniu procesu remediacji,
 • udział w ustalaniu okoliczności przyczyn zdarzeń,
 • opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz monitorowanie zmian przepisów prawa,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania,
 • znajomość normy ISO 14001:2015 oraz umiejętność prowadzenia audytów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (ochrona środowiska lub pokrewne),
 • nie mniej niż 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi baz danych związanych z ochroną środowiska w tym KOBIZE, CRO,
 • uprawnienia audytora wewnętrznego wg ISO 14001,
 • znajomość normy ISO 9001 oraz ISO 45001 (PN-N-18001),
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność identyfikacji ryzyk,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.