Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji (inżynier / technik sanitarny)
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
3 dni temu

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji (inżynier / technik sanitarny)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SPECJALISTA/NN/2021

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie min. średnie, kierunek Inżynieria sanitarna lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z eksploatacją przemysłowych instalacji sanitarnych
 • doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji budowlanych
 • znajomość Prawa budowlanego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność wykonywania kosztorysów będzie dodatkowym atutem
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • analizę i ocenę zgłaszanych przez Komórki Organizacyjne potrzeb remontowych i inwestycyjnych, opracowanie zakresu robót
 • udział w procesach budowlanych realizowanych w Spółce, tj. koordynacja, odbiór i rozliczenie robót
 • realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego utrzymania instalacji sanitarnych Spółki
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie CV drogą elektroniczną

 za pomocą przycisku:

 APLIKUJ TERAZ 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.10.2021r.


 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na adres e-mail.
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe
i wykształcenie.
Nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie na dole dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.”.
Aplikuj teraz

Poznaj

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp z o.o. działają na podstawie Statutu, a przedmiotem ich działania jest:

 • prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. pokrywane są z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz z działalności pozaprzewozowej.

Bieżący nadzór nad realizacją zadań sprawuje w imieniu Urzędu m.st. Warszawy - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Podobne oferty