Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
62 dni temu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie projektów umów, aneksów, zleceń i pełnomocnictw na potrzeby Biura;
 • udział w pracach nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian organizacyjnych w Spółce;
 • udział w procesie analizy i opiniowania projektów zewnętrznych aktów prawnych wpływających do Spółki oraz kontakt w tym zakresie z właściwymi ministerstwami, spółkami Grupy PKP, komórkami merytorycznymi Spółki oraz innymi podmiotami biorącymi udział w procesie opiniowania;
 • dokonywanie czynności związanych z rejestracją pełnomocnictw oraz spraw sądowych Spółki;
 • bieżąca obsługa systemów informatycznych, w tym: obiegu dokumentów, finansowo-księgowego oraz rejestrów prowadzonych na potrzeby Biura (rejestr opinii prawnych, rejestr pełnomocnictw, rejestr spraw sądowych);
 • tworzenie raportów, sprawozdań, analiz oraz zestawień na potrzeby Biura, w tym na potrzeby prowadzonych w Spółce audytów wewnętrznych i kontroli zewnętrznych;
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby prowadzonych przez Biuro postępowań zakupowych oraz ich koordynacja w systemie informatycznym;
 • bieżący kontakt z sądami, komornikami, organami administracji, kancelariami prawnymi;
 • weryfikacja otrzymywanej przez Biuro dokumentacji w zakresie kompletności i poprawności formalnej;
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym rejestracja pism wychodzących, wysyłka korespondencji na zewnątrz, podział korespondencji pomiędzy pracowników Biura;
 • bieżące wsparcie organizacyjne dla radców prawnych i adwokatów Centrali PKP S.A.;
 • współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, przy czym wykształcenie wyższe prawnicze będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;
 • dobra znajomość systemów informacji prawnych (Lex, Legalis);
 • umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, a także umiejętność proponowania i realizacji nieszablonowych rozwiązań (kreatywność);
 • obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność oraz pełne zaangażowanie w powierzone zadania;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i sumienność, zdolność organizacji własnego czasu pracy;
 • dyspozycyjność (praca w pełnym wymiarze etatu);

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę;
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół;
 • dobrą lokalizację miejsca pracy;
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty