Najnowsze oferty pracy

 • Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w realizacji zadań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem i eksploatacją, monitorowaniem i przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z normą ISO/IEC 27001 zgodnie z ustalonym...
 • Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w realizacji zadań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem i eksploatacją, monitorowaniem i przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z normą ISO/IEC 27001 zgodnie z ustalonym...
 • Application security expert

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  19 godz.
  na czas określony Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Usług Medycznych

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Fieldorfa 40  
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę
  1 dni
  Praca w LUX MED Onkologia ul. Fieldorfa 40, Warszawa. Twoją rolą będzie: Przeprowadzanie analiz produktowych w celu korzystniejszego rozliczania świadczeń. Weryfikacja i poprawianie błędów sprawozdawczych. Generowanie żądań rozliczenia i wystawianie faktur oraz korekt w systemie...
 • Starszy Specjalista ds. Compliance (k/m)

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.   Konstancin-Jeziorna  
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Podstawowy zakres obowiązków: udział w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych w Compliance; reagowanie na sygnały o nieprawidłowościach i wskazywanie sposobów rozwiązań zgłaszanych spraw; opracowywanie regulacji wewnętrznych z zakresu Compliance; współpraca z kancelariami...
 • Ekspert ds. Bezpieczeństwa Danych Osobowych

  PZU Zdrowie S.A.   Warszawa   praca zdalna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków: opiniowanie projektów/procesów biznesowych i dokumentów pod kątem zgodności z regulacjami wewnętrznymi zakresie bezpieczeństwa informacji oraz z przepisami prawa w tym RODO; tworzenie procedur/instrukcji w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych...
 • IT Security Specialist

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Do you have a couple of years’ experience within IT security – or are you perhaps newly graduated? At Arla, we are focusing massively on IT security. In fact, it is one of the key pillars of our Future26 IT strategy. Accordingly, this is a great opportunity for you to develop yourself in a...
 • Senior IT Security Specialist

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)  
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  At Arla, we are focusing massively on IT security. In fact, it is one of the key pillars of our Future26 IT strategy. Thus, we are increasing investments in IT Security, making this a great opportunity for you to further develop yourself in a growing IT Security team and deep dive into technologies...
 • Expert IT Security Specialist

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)  
  specjalista (mid) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  At Arla, we are focusing massively on IT security. In fact, it is one of the key pillars of our Future26 IT strategy. Thus, we are increasing investments in IT Security, making this a great opportunity for you to establish yourself as the IT security expert in a growing IT Security team and become a...
 • Specjalista ds. systemów bezpieczeństwa fizycznego

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  okres próbny .
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Białystok
93 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116856

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa;
Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu;
Eksploatacja systemów informatycznych Policji.
Stanowisko pracy usytuowane III piętrze budynku jednostki
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiary czasu pracy,
Praca przy sztucznym oświetleniu.
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Nadzoruje stale i długoterminowo pod względem formalnym, logicznym i merytorycznym poprawność i jakość danych wprowadzanych do systemów informatycznych Policji.
 • Koordynuje permanentnie prace realizowane przez inne osoby zatrudnione w jednostkach Policji woj. Podlaskiego.
 • Analizuje i monitoruje stan zagrożenia przestępczością na terenie województwa podlaskiego poprzez przygotowywanie okresowych raportów, analiz i zestawień.
 • Wyszukuje i typuje w policyjnych systemach informatycznych danych dotyczących przestępstw, osób, rzeczy i obiektów, przedmiotów oraz ustala ich wzajemne powiązania..
 • Wyszukuje i opracowywuje informacje dotyczące określonych zagadnień na zlecenie kierownictwa KWP w Białymstoku.
 • Eksploatuje systemy PSI i KCIK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstu
 • Znajomość obsługi baz danych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Wnikliwośći rzetelność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość przepisów KK, KPK, KW
 • Znajomość języka programowania SQL lub innych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Podobne oferty

 • Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w realizacji zadań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem i eksploatacją, monitorowaniem i przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z normą ISO/IEC 27001 zgodnie z ustalonym...
 • Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w realizacji zadań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem i eksploatacją, monitorowaniem i przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z normą ISO/IEC 27001 zgodnie z ustalonym...
 • Application security expert

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  19 godz.
  na czas określony Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Usług Medycznych

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Fieldorfa 40  
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę
  1 dni
  Praca w LUX MED Onkologia ul. Fieldorfa 40, Warszawa. Twoją rolą będzie: Przeprowadzanie analiz produktowych w celu korzystniejszego rozliczania świadczeń. Weryfikacja i poprawianie błędów sprawozdawczych. Generowanie żądań rozliczenia i wystawianie faktur oraz korekt w systemie...
 • Starszy Specjalista ds. Compliance (k/m)

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.   Konstancin-Jeziorna  
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Podstawowy zakres obowiązków: udział w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych w Compliance; reagowanie na sygnały o nieprawidłowościach i wskazywanie sposobów rozwiązań zgłaszanych spraw; opracowywanie regulacji wewnętrznych z zakresu Compliance; współpraca z kancelariami...
 • Ekspert ds. Bezpieczeństwa Danych Osobowych

  PZU Zdrowie S.A.   Warszawa   praca zdalna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków: opiniowanie projektów/procesów biznesowych i dokumentów pod kątem zgodności z regulacjami wewnętrznymi zakresie bezpieczeństwa informacji oraz z przepisami prawa w tym RODO; tworzenie procedur/instrukcji w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych...
 • IT Security Specialist

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Do you have a couple of years’ experience within IT security – or are you perhaps newly graduated? At Arla, we are focusing massively on IT security. In fact, it is one of the key pillars of our Future26 IT strategy. Accordingly, this is a great opportunity for you to develop yourself in a...
 • Senior IT Security Specialist

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)  
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  At Arla, we are focusing massively on IT security. In fact, it is one of the key pillars of our Future26 IT strategy. Thus, we are increasing investments in IT Security, making this a great opportunity for you to further develop yourself in a growing IT Security team and deep dive into technologies...
 • Expert IT Security Specialist

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)  
  specjalista (mid) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  At Arla, we are focusing massively on IT security. In fact, it is one of the key pillars of our Future26 IT strategy. Thus, we are increasing investments in IT Security, making this a great opportunity for you to establish yourself as the IT security expert in a growing IT Security team and become a...
 • Specjalista ds. systemów bezpieczeństwa fizycznego

  PKO Bank Polski   Warszawa  
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  okres próbny .