Najnowsze oferty pracy

 • Clinical / Medical Auditor

  Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca zdalna / hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Work in the Group Internal Medical Audit Team covers a wide range of the company's international medical activities. Participation in the implementation of modern and innovative projects within the scope of tasks performed by the Internal Medical Audit Team of the Medicover Group. Possibility of...
 • Specjalista ds. modelowania ryzyka

  Aon Polska Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twoje codzienne zadania: Analizowanie wpływu katastrof naturalnych na portfele majątkowe zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem opracowanych wewnętrznie modeli Aon oraz licencjonowanych zewnętrznie modeli katastrof; Analiza i przetwarzanie danych klientów; Testowanie i ocena modeli...
 • Ekonomista Kontraktu

  ALTOR Sp. z o. o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  17 godz.
  Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz poprawności i zgodności z umowami, Weryfikacja realizacji umów i zleceń pod względem finansowym, Zarządzanie...
 • Młodszy Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych

  Uni-Logistics Sp. z o.o.   Gdynia    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  20 godz.
  DO TWOICH OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻEĆ: Weryfikacja zgodności dokumentów pod względem formalno - rachunkowym; Ewidencja dokumentów; Wprowadzanie danych do systemu spedycyjnego; Ścisła współpraca z działem księgowości i działami operacyjnymi; Przygotowanie zestawień na potrzeby przełożonego;
 • Specjalista / Specjalistka ds. ekonomiczno - rozliczeniowych

  UNIBEP S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  15 godz.
  Twój zakres obowiązków Wsparcie kierownika kontraktu w obsłudze administracyjno-księgowej związanej z realizacją budowy, Wprowadzanie faktur oraz danych do systemu ERP, Analiza danych dotyczących realizowanego kontraktu, Sporządzanie pism, zestawień i raportów na potrzeby kierownictwa...
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Warszawa
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
36 dni temu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Warszawa
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137264

Warunki pracy

Budynek będący głównym miejscem pracy znajduje się przy ulicy Polnej 1. Ponadto miejscem pracy czasowej mogą być komórki organizayjne Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy rozlokowane na terenie Warszawy.


Praca biurowa w godzinach 7:30-15:30.


Miesjce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,


- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osbób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,


- częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner,


- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru zakupu dokumentów w rejestrze otrzymanych faktur oraz regulowanie zobowiązań,
 • Bieżące załatwianie interesantów - wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących zarobków,
 • Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad rachunkowości jednostki,
 • Sprawdzanie faktur obcych pod wzgledem prawidłowości ich wystawienia pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja według klasyfikacji wydatków,
 • Prowadzenie rejestru zakupu dokumentów w rejestrze otrzymanych faktur,
 • Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z „Klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z szczegółową klasyfikacją wydatków dla zadań zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, oraz egzekwowanie należności
 • Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie gospodarki pozabudżetowej – depozyty, fundusz socjalny
 • Obsługa księgowa rachunków bankowych Komendy oraz sporządzanie poleceń przelewu w systemie bankowości elektronicznej
 • Sporządzanie sprawozdań, rozliczeń w zakresie spraw związanych z prowadzoną ewidencją
 • Znajomość klasyfikacji budżetwowej w zakresie wydatków i dochodów budżetowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomicznym, finansowym lub rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • obsługa programów: EZD, Fortech, Office, znajomość obsługi EPUAP,
 • praca w jednostkachorganizacyjnych PSP - minium 12 miesięcy
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu organizacji funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświdczenie na stanowisku księgowego - minimum 6 miesięcy,
 • znajomość specyfiki służby i pracy w jednostkach organizacyjnych PSP,
 

Podobne oferty

 • Clinical / Medical Auditor

  Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca zdalna / hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Work in the Group Internal Medical Audit Team covers a wide range of the company's international medical activities. Participation in the implementation of modern and innovative projects within the scope of tasks performed by the Internal Medical Audit Team of the Medicover Group. Possibility of...
 • Specjalista ds. modelowania ryzyka

  Aon Polska Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twoje codzienne zadania: Analizowanie wpływu katastrof naturalnych na portfele majątkowe zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem opracowanych wewnętrznie modeli Aon oraz licencjonowanych zewnętrznie modeli katastrof; Analiza i przetwarzanie danych klientów; Testowanie i ocena modeli...
 • Ekonomista Kontraktu

  ALTOR Sp. z o. o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  17 godz.
  Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz poprawności i zgodności z umowami, Weryfikacja realizacji umów i zleceń pod względem finansowym, Zarządzanie...
 • Młodszy Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych

  Uni-Logistics Sp. z o.o.   Gdynia    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  20 godz.
  DO TWOICH OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻEĆ: Weryfikacja zgodności dokumentów pod względem formalno - rachunkowym; Ewidencja dokumentów; Wprowadzanie danych do systemu spedycyjnego; Ścisła współpraca z działem księgowości i działami operacyjnymi; Przygotowanie zestawień na potrzeby przełożonego;
 • Specjalista / Specjalistka ds. ekonomiczno - rozliczeniowych

  UNIBEP S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  15 godz.
  Twój zakres obowiązków Wsparcie kierownika kontraktu w obsłudze administracyjno-księgowej związanej z realizacją budowy, Wprowadzanie faktur oraz danych do systemu ERP, Analiza danych dotyczących realizowanego kontraktu, Sporządzanie pism, zestawień i raportów na potrzeby kierownictwa...