Specjalistę do Biura Rzecznika Prasowego
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

 

zatrudni pracownika na stanowisko:


Specjalistę do Biura Rzecznika Prasowego

Miejsce pracy: Warszawa


Opis stanowiska:
 • przygotowywanie materiałów (informacje, fotografie) do miesięcznika „KM – Moja Kolej",
 • aktualizacja bazy kontaktów osób, do których dystrybuowany jest miesięcznik „KM – Moja Kolej",
 • monitoring, dystrybucja i archiwizacja informacji publikowanych w mediach na temat spółki,
 • współpraca przy organizacji konferencji, briefingów,
 • zamieszczanie materiałów w zakładce „Strefa Mediów" na stronie internetowej spółki,
 • aktualizacja bazy kontaktów do dziennikarzy,
 • przygotowywanie prezentacji na konferencje i seminaria,
 • przygotowywanie wniosków na posiedzenia zarządu spółki z działań realizowanych przez MBR,
 • przygotowywanie projektów pism zleconych przez przełożonych,
 • udzielanie odpowiedzi podróżnym.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość social media,
 • znajomość przepisów regulujących kontakt z mediami, np. ustawa Prawo Prasowe,
 • znajomość przepisów z zakresu działalności spółki, np. prawo przewozowe, ustawa o transporcie kolejowym,
 • znajomość języka angielskiego ,
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej,
 • dyspozycyjność i odporność na stres,
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne,
 • obsługa komputera oraz dobra znajomość MS Office (Word, Excel).
Oferujemy:
 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.
Wymagane dokumenty:
 • CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę  urodzenia,  miejsce  zamieszkania  (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e- mail podając w temacie - Specjalista do Biura Rzecznika Prasowego

 

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

 

za pomocą przycisku:

 

 Aplikuj teraz 

 

 

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wwyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Specjalista do Biura Rzecznika Prasowego prowadzoną przez „Koleje Mazowieckie KM" Sp. z o.o.


Inne informacje:
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy, osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (22) 47-37-637.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Aplikuj teraz

Poznaj

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

Transport Kolejowy Pasażerski Międzymiastowy