Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

Citi Handlowy

Warszawa

31 dni temu

Ogłoszenie numer: 1920603, z dnia 2018-03-21

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje  7,4 tys. klientów korporacyjnych i 770 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć  60 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 18007442

 

Opis stanowiska

 • Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
 • Kontrola limitów inwestycyjnych funduszy
 • Przygotowanie raportów do KNF i nadzór nad terminowością dostosowania stanu zaangażowania do wymogów prawnych i statutowych
 • Przygotowywanie pism do Regulatorów oraz zapytań do Departamentu Prawnego
 • Uzgadnianie zasad wyceny z Klientami
 • Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny
 • Monitorowanie stanu rachunków na których przechowywane są aktywa funduszy
 • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
 • Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
 • Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
 • Obsługa systemów informacyjnych Bloomberg, Reuters
 • Przygotowywanie i uaktualnianie procedur operacyjnych oraz zasad współpracy z klientami
 • Monitorowanie zmian w umowach oraz statutach funduszy
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
 • Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych (AIFMD/UCITS)

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
 • Minimum trzyletnie doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych w tym w szczególności funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego
 • Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
 • Doświadczenie przy badaniu i raportowaniu limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
 • Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
 • Znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
 • Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
 • Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B2

Oferujemy

 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku i pracy w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy

Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Analityk Finansowy Praca Analityk Finansowy

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl